vrijdag, 13 mei 2016 08:42

Fractie Janssen stelt vragen over blijverslening

Schiedam - De fractie heeft kennis genomen van de zogeheten Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Hierover zijn recent meerdere berichten in de media verschenen.

De Blijverslening heeft als doel om ouderen financieel in staat te stellen om de eigen woning te verbouwen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door een badkamer of een slaapkamer op de begane grond aan te leggen.

Ter informatie, de Blijverslening kent twee varianten: hypothecair en consumptief. Voor de consumptieve Blijverslening is geen overwaarde in de koopwoning nodig. Dat betekent dat de actuele hypotheek niet lager hoeft te zijn dan de actuele woningwaarde. De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. De lening bedraagt maximaal € 10.000, in tien jaar terug te betalen. Voor bepaalde aanpassingen aan de woning, zoals de installatie van een traplift, kan zoals bekend de huiseigenaar ook subsidie krijgen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Het gegeven dat van ouderen verwacht wordt langer in de eigen woning te blijven wonen, leidt tot de volgende vragen m.b.t. de Blijverslening.

Ad 1

Hoe is de zogeheten Blijverslening in Schiedam geregeld? Kan de Schiedamse burger gebruik maken van de Blijverslening? Zo nee, waarom niet.

Ad 2

Indien op het voorgaande punt met nee is geantwoord, is het college dan voornemens om de Blijverslening mogelijk te gaan maken? Zo ja, in welk tijdsbestek? Zo nee, wat is dan de reden hiervan?

Ad 3

Er is een leeftijdsgrens van 75 jaar voor het aanvragen van een dergelijke lening. Wij zien deze leeftijdsgrens als discriminatie? Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet?

Fractie Janssen stelt vragen over blijverslening

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws