donderdag, 10 september 2015 16:33

Fractie Janssen stelt vragen over wateroverlast Schiedam Oost

In de nacht van vrijdag op zaterdag 4-5 september 2015 zijn een aantal straten o.a. in Schiedam Oost ondergelopen door hevige regenval. Als gevolg hiervan zijn diverse huizen ondergelopen. Voor veel gezinnen is de schade aanzienlijk als gevolg van ondergelopen kelders, uitgezette parketvloeren en optrekkend vocht in meubilair. Na de regenbui stond de Oostsingel en diverse huizen geruime tijd onderwater tot plotseling het water werd afgevoerd via de straatkolken. Volgens bewoners gebeurde dit omdat het gemaal (te laat!) werd aangezet. Toen het waterniveau daalde konden bewoners met dompelpompen het water wat in de woningen stond, spuien op de straat. Bewoners, woonachtig bij het gemaal Marconi hebben personen rond 23.30 uur het gemaal in zien gaan, waarschijnlijk om de pompen aan te zetten.

Diverse bewoners hebben aangegeven dat in afgelopen jaren zij de gemeente een aantal malen gebeld hebben met het verzoek om het gemaal Marconi in te schakelen omdat straten onder dreigden te lopen.

Eenzelfde situatie heeft zich voorgedaan in de nacht van 2 op 3 mei 2013. Schadeclaims ingediend door de verzekeringsmaatschappijen namens gedupeerde bewoners zijn door de gemeente gehonoreerd.

Ondergetekende, Kees van der Tuijn van de Fractie Janssen is bewoner van een pand in de Oostsingel en is getuige geweest van hetgeen zich afspeelde.

In een artikel van Schiedam24 wordt door een woordvoerder van de gemeente bevestigd dat één van de drie pompen is uitgevallen. Gesteld werd dat het slechts gevolgen had voor de snelheid waarmee het water kon worden afgevoerd en waarschijnlijk de derde pomp niet had kunnen voorkomen dat de straten onderliepen.

In een filmpje op YouTube wordt verteld dat de pompen vernieuwd zijn. Dit zou in 2013 hebben plaatsgevonden. Ook wordt hier gesproken over overstortpompen die bij calamiteiten het water kunnen lozen op RWZI De Groote Lucht in Vlaardingen en in de Lange Haven.

De vragen

Ad 1

Kan het college aangeven of de pompen handmatig aangezet dienen te worden of dat deze automatisch aanslaan bij overvloedige regenval? Is hier een protocol voor? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wij ontvangen graag dat protocol. Kan de bediening van de pompen (verder) geautomatiseerd worden? Zo ja, waarom en op welke wijze. Zo nee, waarom niet.

Ad 2

Is het college het eens met de constatering dat het gemaal Marconi te laat in werking is getreden en dat wateroverlast in de woningen voorkomen had kunnen worden?

Indien het college ontkennend antwoordt op de vorige vraag, is het college van mening dat de capaciteit van het gemaal onvoldoende is om de hoeveelheid water te kunnen verwerken? Zo nee, waarom niet. Zo ja, waarop baseert het college dit.

Ad 3

Nu geconstateerd mag worden dat de uitval van de derde pomp mede oorzaak is van de wateroverlast, kan het college de oorzaak van deze uitval van deze recentelijk vernieuwde pomp aangeven? Worden de pompen regelmatig getest op hun functioneren? (vergelijkbaar met de luchtsirenes op de 1e maandag van de maand). Indien dit het geval is. Wil het college de testresultaten van de pompen vrijgeven? Zo nee, waarom niet?

Ad 4

Kan het college aangeven waarom de overstortpompen bij uitval van de derde pomp niet zijn aangezet? Zo nee, waarom niet?

Ad 5

Is het college van mening dat gezien de klimaatverandering de kans op overmatige regenval zal toenemen en dat hiervoor adequate maatregelen nodig zijn? Indien het college hier bevestigend op antwoordt, wordt er binnen afzienbare tijd actie tot verbetering ondernomen? En zo ja, op welke wijze?

 

 

 

Nieuwsflits: Kees van der Tuijn over wateroverlast Schiedam Oost Kees van der Tuijn, gemeenteraadslid voor Fractie Janssen, woont in Schiedam Oost en maakte de wateroverlast met eigen ogen mee. Op PopUpTv vertelt hij zijn mening.In de Oosterstraat in Schiedam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere huizen ondergelopen na een enorme hoosbui. De hemelwaterafvoer kon het vele water niet aan. Er wordt druk geveegd en gedweild om de huizen weer droog te maken. De hele buurt helpt mee om de huizen weer droog te maken. Volgens omstanders heeft het water zo'n 15 centimeter hoog gestaan in de woningen. Door het water is de stroomvoorziening in meerdere woningen uitgevallen. Dit kan pas hersteld worden als alles weer droog is.Interview: Rob van der GaagMontage: Matthijs RorijeBeelden wateroverlast: Media TvCamera: Video Duivestein, montage Ed Koorengevel

Posted by Pop Up Tv on zondag 6 september 2015
Fractie Janssen stelt vragen over wateroverlast Schiedam Oost

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws