donderdag, 14 september 2017 09:00

Franciscus Gasthuis & Vlietland ontvangt goedkeuring ACM voor poliklinieklocatie Franciscus Haven

Schiedam - Op dinsdag 12 september heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland van ACM te horen gekregen de zorgactiviteiten betreffende de specialismen urologie, keel-, neus- en oorheelkunde (kno), longziekten en cardiologie van Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. over te mogen nemen. De ACM heeft deze concentratie onderzocht. De NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit, had al goedkeuring gegeven.

Aangezien deze overname alleen zit op de specialismen urologie, kno, longziekten en cardiologie, heeft de ACM (naast de gevolgen op de markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg) in dit specifieke geval ook bekeken wat de gevolgen zijn op de mogelijke markten voor klinische en niet-klinische urologie, kno, longziekten en cardiologie. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat er na de overname voldoende concurrentie op het gebied van bedoelde specialismen in het werkgebied van Franciscus Gasthuis & Vlietland overblijft om het ziekenhuis te disciplineren na de overname.

Poliklinieklocatie Franciscus Haven
Voor de patiënten van het Havenziekenhuis betekent dit dat zij voor de vier genoemde specialismen blijvend terecht kunnen in het centrum van Rotterdam. Zij worden daar gezien door de eigen specialist. Alleen voor eventuele behandeling of opname gaan deze patiënten met hun specialist naar een van de ziekenhuislocaties van Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam of Schiedam.

Voor Franciscus Gasthuis & Vlietland betekent dit dat er een vierde poliklinieklocatie bijkomt.

De Franciscus patiënten van de specialismen urologie, keel-, neus- en oorheelkunde (kno), longziekten en cardiologie kunnen binnenkort ook op spreekuur komen in Franciscus Haven in de toekomstige Havenpolikliniek.


Voortgang Havenziekenhuis
Het Havenziekenhuis houdt op te bestaan als zelfstandig volledig ziekenhuis. De zorg wordt verdeeld over Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Franciscus Gasthuis & Vlietland krijgt de verantwoordelijkheid over de specialismen Cardiologie, Longgeneeskunde, KNO en Urologie. Daarvoor moet de ACM wel ook de plannen van het IJsselland Ziekenhuis goedkeuren. Na akkoord wordt het Havenziekenhuis een poliklinisch centrum met de naam Havenpolikliniek.
Franciscus Gasthuis & Vlietland ontvangt goedkeuring ACM voor poliklinieklocatie Franciscus Haven

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws