donderdag, 02 juni 2016 17:59

Franciscus Gasthuis & Vlietland sluit het jaar 2015 positief af

Regio - Voor 1 juni 2016 heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland het jaarverslag en de jaarrekening officieel gedeponeerd. Franciscus Gasthuis & Vlietland kijkt terug op een positief jaar zowel organisatorisch als financieel.

In 2015 heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland het fusietraject afgerond en is er een ziekenhuisorganisatie ontstaan met twee ziekenhuislocaties en drie poliklinieklocaties. In het jaarverslag is te lezen hoe het ziekenhuis zich heeft voorbereid op de veranderingen in de toekomst, waarbij patiëntveiligheid en patiëntgerichte zorg in een gastvrije omgeving steeds centraal staan.

Financieel gezien heeft het ziekenhuis een positief geconsolideerd resultaat geboekt van € 3,6 miljoen volgens begroting. De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) is ten opzichte van 2014 licht verbeterd en bedraagt 26 %.

Het jaarverslag en de jaarrekening kunt u terugvinden op: www.franciscus.nl.

Franciscus Gasthuis & Vlietland sluit het jaar 2015 positief af

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws