woensdag, 09 maart 2016 18:38

Franciscus Gasthuis & Vlietland wil meer vrouwelijk talent naar topfuncties

Op dinsdag 8 maart 2016, Internationale Vrouwendag, ondertekende Roos van Erp-Bruinsma, voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland het Charter ‘Talent naar de Top’. Dit Charter heeft tot doel een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent naar topfuncties te bereiken. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een meer evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties. Franciscus Gasthuis & Vlietland gaat de komende drie tot vijf jaren concrete maatregelen nemen om vrouwelijk talent te binden. Roos van Erp-Bruinsma: “Het Charter tekenen wij om onszelf scherp te houden en de doorstroom van vrouwen te blijven bevorderen”.

Elk jaar organiseert Stichting Talent naar de Top een ontbijt voor vrouwen en mannen in Topposities ter ere van Internationale Vrouwendag. Dit jaar draaide de bijeenkomst om de vraag waar de grootste kansen en zorgen liggen waar het gaat om de doorstroom van vrouwen naar de Top en hoe samengewerkt kan worden om dit verder te bevorderen. De belangrijkste drijfveer zou niet moeten liggen in wel of geen wetgeving, maar de wil om als bedrijfsleven het vrouwelijk talent in Nederland optimaal in te zetten. Het durven loslaten van vaste patronen bij nieuwe benoemingen vormt daarbij een belangrijke doorbraak. Minister Bussemaker gaf aan dat diversiteit de snelste weg vormt naar duurzame groei voor ondernemingen.

Het Charter is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken.

Franciscus Gasthuis & Vlietland wil meer vrouwelijk talent naar topfuncties

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws