maandag, 14 november 2016 08:49

Franciscus overgestapt op nieuw elektronisch patiëntendossier

Schiedam - Het Franciscus Gasthuis & Vlietland is op 28 oktober overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners op alle vijf locaties werken nu vanuit één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Hierdoor zijn de medische gegevens van patiënten altijd beschikbaar en actueel, ongeacht op welke locatie zij behandeld worden.

Na een jaar lang voorbereiden is het ziekenhuis van tientallen verschillende deelsystemen overgegaan op één geïntegreerd systeem. Mark Janssen, lid Raad van Bestuur: ‘Patiënten kunnen bij ons op meerdere locaties terecht. Daarom is het van belang dat de communicatie op én tussen die locaties optimaal is. Ook willen wij in de toekomst intensiever online informatie uitwisselen met onze patiënten en ketenpartners zoals huisartsen, verpleeghuizen, apothekers en laboratoria.'

Patiëntenportaal

Het ziekenhuis ontwikkelt op dit moment een patiëntenportaal. Dit beveiligde portaal biedt de patiënten straks nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld: toegang tot een aantal (medische) gegevens, zelf afspraken inplannen en wijzigen en vragenlijsten invullen voor de afspraak met de arts. Er loopt nu een proef voor onder andere longpatiënten bij Franciscus Gasthuis. Wanneer alles goed getest is, kunnen op termijn alle patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland gebruik maken van het patiëntenportaal.

Franciscus overgestapt op nieuw elektronisch patiëntendossier

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws