maandag, 18 juli 2016 12:39

Frankeland gaat van de gewraakte lijst

Schiedam - Vanochtend heeft Frankeland-directeur Ben de Koning naar eigen zeggen een "goed gesprek" met mevr Jonkers en de heer Geeraerts van de IGZ gehad. Samengevat zeggen ze "sorry!", aldus Ben de Koning.

Uit het gesprek zijn door Ben de volgende punten opgetekend: 'Publicatie van die lijst is nooit de bedoeling geweest. Daar is politiek toe gedwongen zonder dat IGZ nog de gelegenheid had tot controle en actualisatie.'

"Wij stonden aanvankelijk niet op de lijst die in december 2014 is opgesteld, maar zijn toegevoegd naar aanleiding van een burgermelding in februari 2015" zegt Ben. "In vervolg daarop heeft IGZ een onaangekondigd inspectiebezoek aan ons gebracht in maart 2015. Daaruit zijn verbeterpunten voort gekomen waarvan in februari 2016 door IGZ is vastgesteld dat die allemaal zijn gerealiseerd."

De directeur vervolgt "De IGZ ziet zelf plaatsing op die lijst in een andere categorieën dan categorie 1 ook niet als iets dat zorgen baart. Maar de politiek en pers hebben er "een zwarte lijst" van gemaakt. De IGZ vindt ons gewoon een prima instelling. Door de burgermelding zijn wij op die lijst geplaatst. Naar aanleiding van het bezoek van februari gaan wij met ingang van de officiële rapportage daarover weer van die lijst af.

Naast publicatie van de lijst en het gebrek aan communicatie daarover zeggen ze ook sorry voor het feit dat de mail die wij op 4 juli als aankondiging ontvingen niet juist was, dat thuiszorg ouderen Frankelandgroep op de lijst staat (dit had verpleeghuis Frankeland moeten zijn), dat naar ons adres is geïnformeerd terwijl dat bekend had moeten zijn en dat naar aanleiding van een klacht door een familielid over de IGZ is herhaald dat het om thuiszorg ouderen Frankelandgroep zou gaan.

Verder is uitgebreid besproken hoe tot herstel van vertrouwen gekomen kan worden.

Tot slot heeft IGZ toegezegd ons naast de algemene brief die naar alle 150 gaat, een brief te sturen waarin komt te staan dat we naar aanleiding van een burgermelding op die lijst zijn gekomen en dat we daar met ingang van 2 mei ook weer af zijn."

"Wij gaan nu over tot de orde van de dag en dat is blijven zorgen voor tevreden klanten, medewerkers en stakeholders." aldus een duidelijk opgeluchte Frankeland-directeur.

 

 

Frankeland gaat van de gewraakte lijst

Advertentie