woensdag, 11 februari 2015 09:25

Frankenland geraakt door onterechte kritiek AD

In het AD van 5 en 6 februari 2015 zijn er twee publicaties opgenomen over verpleeghuis Frankeland. "Wij betreuren de beschreven ervaringen en zijn hierdoor ook geraakt." aldus Anne-Marie van der Linden en Ben de Koning, beiden zijn bestuurder/directeur bij de Frankenlandgroep.

"Onze reactie op de artikelen is beschreven in een brief die aan onze medewerkers, bewoners en de vertegenwoordigers van onze bewoners is verstuurd. Hierin geven wij uitleg en openheid van zaken. De brief is hier te downloaden: http://www.frankelandgroep.nl/klanttevredenheid/pdf/Brief%20bewoners.pdf

In de publicaties van het Algemeen Dagblad van 5 en 6 februari jl. staat een reeks van onjuistheden en insinuaties waarvan wij in ieder geval de ergste 6 hierna graag naar het rijk van 'gejokkebrok' sturen.

1. Inspectie verklaart 4 klachten gegrond
Volledig onjuist!
De lnspectie heeft nog nooit een klacht over Frankeland gehad, Iaat staan dat er een klacht gegrond is bevonden.

2. In verband met de klachten zijn 3 man ontslagen
Volledig onjuist!
In november zijn wel 3 medewerkers op staande voet ontslagen, maar dat had geen enkele relatie met klachten. Het was vanwege ongepast gedrag.

3. Ouderen maanden niet onder de douche
Een misselijk makende insinuatie!

We hebben op dit moment 12 bewoners die niet (geregeld) onder de douche gaan.
Waarom?

Omdat die bewoners dat zelf niet willen, vooral omdat het voor hen te belastend is. In overleg met zo'n bewoner en/of diens familie wordt dan gekozen voor 'verzorgend wassen'. Daar is op internet alle informatie over te vinden. Het is niet belastend voor de klant, zeer hygiënisch én vermindert juist de kans op doorligwonden.

4. Doorligwonden

Decubitus (= het dure woord voor doorligwonden) is een risico bij mensen die bedlegerig zijn. Bij ouderen is het risico nog groter vanwege de dunnere huid.

In Frankeland zijn er momenteel 6 van de 240 verpleeghuisbewoners met lichte huidbeschadiging. Dat is voor een verpleeghuis spectaculair weinig. We doen er dan ook alles aan om het te voorkomen en - als het zich toch voordoet — het te genezen.

5. Luiers (incontinentiemateriaal)
U spreekt over luiers, wij noemen dat incontinentiemateriaal.
Deze gebruiken we alleen bij bewoners die ook echt incontinent zijn.
Er zijn diverse soorten incontinentiemateriaal. Afhankelijk van de lichamelijke conditie van de bewoner wordt daarin een keuze gemaakt en krijgt de bewoner diverse keren op de dag en 's nachts controle daarop.

6. De uitlatingen van de dochters van mevrouw Leeggangers

Of de familie het echt ook zo aan u heeft verteld is ons onbekend, maar in het artikel van 5 februari jl. staat dat de familie de afgelopen 5 jaar 50 klachten heeft ingediend.

Dat is onjuist!

De betreffende familie heeft op 19 december jl. voor het eerst een officiële klacht ingediend. Eerst bij de start van de behandeling ervan bleek het om een reeks van grotere en kleinere ongenoegens, ergernissen en vermeende fouten te gaan inzake gebeurtenissen tot meer dan 5 jaar geleden. Jammer dat het niet eerder op de juiste manier is aangekaart maar we zijn er inhoudelijk wel serieus mee aan de slag (gegaan). De volgende zitting van de klachtencommissie in deze kwestie staat 18 februari a.s. op het programma.
Uiteraard zijn we ook gewoon in gesprek gegaan met de familie. We meenden dat daarmee een basis voor verbetering en betere communicatie was gelegd.

Vanaf het moment dat we de klacht ontvingen hebben er twee wekelijks evaluatiegesprekken met de dochter, afdelingshoofd en sectorhoofd plaatsgevonden. Op 30 januari jl. vertelde de dochter in het evaluatiegesprek tevreden te zijn over de zorg rondom haar moeder, met uitzondering van het incident eerder die week. Zij gaf toen aan pas over een maand een volgend evaluatiegesprek nodig te vinden.
Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat zij enkele dagen later naar de pers stapt.

Tot slot.

Zorg- en dienstverlening in verzorgings- en verpleeghuizen bestaat voor zo'n 90% uit mensenwerk. En mensen maken fouten. Dat doen we hier met z'n allen in Frankeland ook.
Maar... uit de inspectierapporten, de onafhankelijke cliënttevredenheids-onderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, onze eigen tevredenheidsenquêtes en de externe audits voor keurmerken blijkt keer op keer dat we het goed doen en nog steeds bij de top van Nederland horen.

Mag dat misschien ook in de krant?!

Indien u over onze reactie verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met Els Nauta, vertrouwenspersoon van de Frankelandgroep, via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 010 - 4264925.

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws