woensdag, 03 juni 2015 15:59

Gastles op basisschool Prinses Christina over veiligheid wegwerkzaamheden

Veiligheid speelt een belangrijke rol bij wegwerkzaamheden. Zeker bij een belangrijke verkeersader als Laan 1940-1945. In de nabijheid van deze drukke weg ligt basisschool Prinses Christina. BAM verzorgde voor groep 6, 7 en 8 een gastles. Dagelijks nemen leerlingen van CBS Prinses Christina in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar vaak voor het eerst zelfstandig deel aan het verkeer.

Gevaren rond bouwterrein
Om deze kwetsbare groep kinderen bewust te maken van gevaren op en rondom het bouwterrein gaf het projectteam van BAM een gastles. In de groepen zitten veel kinderen die dagelijks langs de werkzaamheden lopen of fietsen wanneer zij naar school gaan.

Inhoud gastles
Tijdens de gastles is de kinderen verteld wat de (wegen)bouw inhoudt, hoe een weg wordt gemaakt en hoe zij veilig kunnen omgaan met de werkzaamheden, de huidige verkeerssituatie tijdens de bouw en ook wanneer de rotonde is aangelegd. Naast de informatie die zij hebben ontvangen, maakten de kinderen ook een opdracht over wegenbouw.

'Dode hoek'
Na het zien van een film over de 'dode hoek' bij (bouw)vrachtwagens stond er een heuse knijperwagen van BAM klaar. Onder begeleiding van de chauffeur konden zij ook zelf de 'dode hoek' in praktijk ervaren. Als afsluiting werd iedere groep meegenomen om bij de uitvoering van het project te kijken. Hier zagen ze met eigen ogen hoe de nieuwe weg en rotonde tot stand komt.

Verhoogd veiligheidsbewustzijn
Door deze gastles te verzorgen is het veiligheidsbewustzijn bij de leerlingen van de basisschool verhoogd. Dit is belangrijk, want elk ongeluk dat hiermee kan worden voorkomen is er weer één.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws