vrijdag, 29 mei 2015 10:41

Gedeelte Broekpolder wordt gesaneerd

Vanaf 1 juni wordt een gedeelte van de Broekpolder, ten noorden van het Klauterwoud, gesaneerd en opgehoogd. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Tijdens de werkzaamheden wordt het gebied afgezet met linten en mag het niet betreden worden. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein weer toegankelijk. Het gaat om het gebied rechts van de slagboom ter grootte van ongeveer een voetbalveld. Er wordt een aantal bomen gekapt en er komen rijplaten voor de vrachtwagens. Gedurende het werk is er veel vrachtverkeer voor het aanleveren van grond. De parkeerplaats bij de slagboom blijft beschikbaar maar de Broekpolder is via de slagboom beperkt bereikbaar. Om bij het Klauterwoud te komen ga je via de hoofdingang.

De sanering en ophoging zijn nodig voor de voorbereiding van het Educatief Archeologisch Erf, een archeologische nederzetting. Het historische landschap en opgegraven gebouwen uit de streek worden 1 op 1 gereconstrueerd. Als eerste wordt een Vlaardingen Cultuurhuis gebouwd, een reconstructie van een huis uit de Nieuwe Steentijd, ± 3000 jaar v Chr. De bouw hiervan start in de zomer van 2016 door de vakgroep Experimentele Archeologie van de Universiteit van Leiden.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws