dinsdag, 10 november 2015 09:01

Gedeputeerde Rik Janssen bezoekt de diverse restauratieprojecten in Schiedam

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van de restauratie van de Beurssluis in Schiedam. De verderop gelegen Appelmarktbrug ligt al weer enige tijd te blinken in de zon. De Havenkerk wordt na de interieurrestauratie weer in gebruik genomen door allerlei evenementen. Bij al deze projecten was de provincie als subsidiegever betrokken. Gedeputeerde Rik Janssen laat zich op donderdag 12 november aanstaande informeren over deze projecten. De restauratie van de sluis en brug werd mede mogelijk gemaakt vanuit de regeling Erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie.

Binnen de provinciale erfgoedlijn trekvaarten wordt ingezet op de versterking, behoud en beleving van de belangrijke historische infrastructuur over het water van de Schie, Vliet en Haarlemmer Trekvaart. Rijksmonumenten met een directe relatie met deze infrastructuur komen voor subsidie in aanmerking, maar ook projecten die de beleving van de trekvaart versterken of de geschiedenis daarvan vertellen. Tijdens de rondgang wordt ook een informatiebord onthuld op het brugwachtershuisje van de Ooievaarsbrug. Het initiatief daartoe is genomen door de Stichting Brugwachtershuisjes.

‘De gemeente is de provincie dankbaar voor de betrokkenheid bij Schiedamse erfgoed,’ aldus verantwoordelijk wethouder Marcel Houtkamp. ‘Het is prachtig dat de provincie de Schie centraal stelt in de erfgoedlijn, terwijl wij dat zelf ook doen in de visie op de binnenstad.’ Voor 2016 zijn diverse projecten aangemeld, waaronder de herbestemming van het Zakkendragershuis en de restauratie van de Beursbrug, de Korte Havenbrug en de branderij van het Jenevermuseum.

Gedeputeerde Rik Janssen bezoekt de diverse restauratieprojecten in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws