dinsdag, 22 december 2015 20:11

Geen fusie voor Bibliotheken Vlaardingen Maassluis

De Bibliotheek Vlaardingen blijft onderdeel van de gemeente Vlaardingen en gaat niet fuseren. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. De fusie met bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland is te duur. Wel wordt de collectie van de bibliotheek kleiner, en ook het personeelsbestand neemt af met 2 fte.

Bibliotheek Vlaardingen kan zich blijven richten op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, met een accent op jeugd en educatie en het bevorderen van mediawijsheid. Hiermee levert de bibliotheek een belangrijke bijdrage aan participatie en zelfredzaamheid van de Vlaardingse burgers. Het accent bij activiteiten zal liggen bij jeugd en kwetsbare groepen. De locaties blijven zoals ze nu zijn, een centrale, een filiaal in de Holy en een jeugdbibliotheek in de Westwijk. Ook zoekt de bibliotheek de samenwerking op met bibliotheken in de regio.

Bezuinigingen

In 2011 heeft de bibliotheek 250.000 euro bezuinigd, in 2014 300.000 euro en de bezuiniging voor 2016 zou nog eens 500.000 euro zijn. Bij de begroting 2016 is de laatste bezuiniging verlaagd naar 225.000 euro.

Bibliotheek in gemeentelijke organisatie

De Vlaardingse bibliotheek is een van de weinige bibliotheken die nog tot een gemeentelijke organisatie behoort. Er is onderzocht hoe de bibliotheek kan worden losgemaakt van de Vlaardingse ambtelijke organisatie om vervolgens te fuseren met de Bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland. Eerdere pogingen om met de Bibliotheek Rotterdam te fuseren mislukten. Met Maassluis|Midden-Delfland kan het wel, maar aan dat proces zijn hoge incidentele en structurele kosten verbonden.

Geen fusie voor Bibliotheken Vlaardingen Maassluis

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws