vrijdag, 21 juli 2017 22:50

Geen wijkverpleging voor nieuwe cliënten Zonnehuis door onenigheid met verzekeraars

Vlaardingen - Mensen die verzekerd zijn bij FBTO, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, Avero Achmea, IAK Avero Achmea, VGZ, Univé, IZA, Aevitae, IZA-gemeenten, Turien, Caresco, IAK en IZZ worden door het Zonnehuis Vlaardingen niet meer als nieuwe cliënt voor wijkverpleging ingeschreven. Als reden voor 'deze vervelende beslissing' geeft het Zonnehuis aan dat er door deze verzekeraars te weinig geld beschikbaar is gesteld voor de vergoeding van de verleende wijkverpleging door Zonnehuis Thuis, onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Zorgverzekeraars bepalen jaarlijks per zorgaanbieder hoeveel wijkverpleging ze maximaal inkopen voor hun verzekerden: het zogenaamde ‘budgetplafond’. Deze plafonds zijn voor veel zorgorganisaties te laag vastgesteld, waardoor die te weinig geld krijgen om alle gevraagde wijkverpleging te kunnen leveren.

Voor Zonnehuisgroep Vlaardingen geldt dat het budget dat zij ontvangt van bovengenoemde verzekeraars ontoereikend is. De vraag naar wijkverpleging is namelijk groter dan het budget dat is toegekend. 'Daarom zijn we gedwongen om maatregelen te treffen' aldus het Zonnehuis.

'We kunnen vanaf 17 juli 2017 helaas geen nieuwe cliënten aannemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of VGZ.
Cliënten die van Zonnehuis Thuis nu wijkverpleging krijgen en die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of VGZ, blijven dit jaar die zorg ontvangen. Zonnehuisgroep Vlaardingen betaalt voor de rest van dit jaar de kosten uit eigen middelen. Deze cliënten ontvangen hierover binnenkort een brief.
Indien blijkt dat Zilveren Kruis en VGZ in 2018 niet van plan zijn om de budgetplafonds aan te passen, ontkomen we er misschien niet aan om de cliënten die bij hen verzekerd zijn, te vragen vanaf 1 januari 2018 zelf de rekening te betalen. Zij kunnen deze vervolgens declareren bij hun zorgverzekeraar. Voor de hoogte van de vergoeding moet de cliënt contact opnemen met zijn of haar zorgverzekeraar.

We hebben zowel zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ook VGZ een dringende brief gestuurd, waarin we aangeven dat we het erg betreuren dat we deze maatregelen moeten nemen. We vragen hen op hun besluit terug te komen en het budgetplafond alsnog naar boven bij te stellen, zodat we álle cliënten die zorg thuis kunnen bieden die ze nodig hebben.'

Geen wijkverpleging voor nieuwe cliënten Zonnehuis door onenigheid met verzekeraars

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws