vrijdag, 31 oktober 2014 09:59

Gemeente en VvE’s starten unieke samenwerking

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in Schiedam en de gemeente Schiedam gaan samenwerken aan het activeren van VvE's. Dit besluit is genomen tijdens het succesvolle Vrijwilligerscafé voor VvE's, dat op 30 oktober werd gehouden. De grote opkomst en de enthousiaste reacties waren aanleiding om een platform op te richten met als doel VvE's de helpende hand te bieden.

Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) is verheugd over dit initiatief: "De gemeente is graag bereid om VvE's te ondersteunen met praktische hulp. Bij het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering zijn VvE's van harte welkom. Een actieve VvE is goed voor de eigenaren en de leefomgeving vaart wel bij goed onderhouden woningen."

Het Servicepunt Woningverbetering-nieuwe stijl gaat in het eerste kwartaal 2015 van start. Deze helpdesk geeft voorlichting en advies aan eigenaren over woningverbetering, energiebesparing en de toegankelijkheid van woongebouwen. Speciale aandacht is er voor Verenigingen van Eigenaren. Schiedam is een stad met veel appartementen en circa 1.500 VvE's. Een deel daarvan is niet actief of slapend. Het niet of matig functioneren van een VvE staat onderhoud van de woningen in de weg.

De gemeente staat daarom positief tegenover het opzetten van een platform voor VvE's in Schiedam. Verwacht wordt dat de gemeente met het servicepunt en het platform VvE's elkaar veel te bieden hebben. Denk daarbij aan voorlichting, kennis delen en bemiddeling. Samen met de twee voorzitters van VvE's De Nieuwe Harg en De Vaerten, respectievelijk Ger Hunnersen en Bob Beijer, en enkele andere geïnteresseerden gaat de gemeente de samenwerking gestalte geven. De bedoeling is regelmatig bijeenkomsten voor bestuursleden of leden van de technische commissie van een VvE te organiseren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het afsluiten van verzekeringen, het voordeel van collectieve onderhandelingen en energiebesparende maatregelen, het bevorderen van kennis op juridisch- en technisch gebied en het activeren van een VvE.

Zie ook: https://www.vve-site.nl/vve-nieuws/vves-slaan-de-handen-ineen

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws