Gemeente: Inboedel Stadsgehoorzaal blijft behouden
dinsdag, 28 oktober 2014 18:08

Gemeente: Inboedel Stadsgehoorzaal blijft behouden

De inboedel van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen wordt niet verkocht en blijft intact. Dat geldt voor de stoelen, de technische installatie, het koffiezetapparaat en alle andere inboedel. Dat blijkt uit de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de gemeenteraad. Met de beantwoording neemt het college afstand van de uitspraken van directeur Sandra Bruinsma van de Stadsgehoorzaal.

Omdat de Besloten Vennootschap (BV) Stadsgehoorzaal sinds 2013 geen langlopende schulden meer heeft, is er bij opheffing en vereffening van deze BV geen sprake van de aanvraag van een faillissement en/of de aanwijzing van een curator door een rechter.

Wethouder Arnout Hoekstra:" De BV Stadsgehoorzaal heeft en gaat geen nieuwe verplichtingen aan vanaf half 2015. Sinds 2013 zijn er geen langlopende schulden meer. Er is daarom geen enkele reden dat de BV Stadsgehoorzaal of de aandeelhouders gedwongen worden de inboedel te verkopen. We gaan het personeel van de Stadsgehoorzaal ondersteunen van werk naar werk."
Stoppen met professionele voorstellingen

Indien de gemeenteraad op 6 november de meerjarenbegroting 2015-2018 vaststelt blijft van de subsidie per 2016 € 750.000 beschikbaar voor de exploitatie van het gebouw van de Stadsgehoorzaal. Daarnaast zijn in de gemeentebegroting gebouwgebonden budgetten opgenomen voor de Stadsgehoorzaal voor met name onderhoud. Dat budget bedraagt per saldo € 150.000. Van de hiermee in totaal beschikbare middelen (€ 900.000) is € 682.000 voor de huur. Jaarlijks blijft er een bedrag over van € 218.000. Dat is voldoende om het gebouw in stand te houden. Er is vergevorderd overleg met partijen die voor de programmering zorg willen dragen. Na vaststelling van de begroting kunnen hier verdere afspraken over worden gemaakt.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws