Gemeente Maasluis gaat grofvuil controleren
maandag, 18 januari 2016 19:09

Gemeente Maasluis gaat grofvuil controleren

Om onder meer zwerfvuil te voorkomen gaat de gemeente Maassluis de komende tijd controleren of de regels voor aanbieden van huis- en grofvuil worden nageleefd. Na 15 februari 2016 kunnen ook boetes worden uitgeschreven.

Het aanbieden van grofvuil in Maassluis is geregeld op twee manieren. Het kan worden gebracht naar de milieustraat of het kan, na afspraak, worden opgehaald. In beide gevallen is het gratis.

Verkeerd aangeboden grofvuil

Helaas komt het voor dat grofvuil wordt aangetroffen op plekken waarvoor geen afspraak is gemaakt of op een zodanige manier dat het niet kan worden meegenomen. De normale vuilophaaldienst kan grofvuil niet meenemen. Vaak past het niet of hoort het niet in de vuilniswagen.

Inzameling huisafval

In Maassluis worden voor de inzameling van huisvuil ondergrondse- of bovengrondse containers gebruikt. Ook komen vuilniswagens langs om minicontainers aan huis te legen. Daarbij kan het huisafval worden gescheiden in verschillende containers.

Huisvuil niet te vroeg aanbieden

Om te voorkomen dat huisvuil door de straat zwerft voordat het wordt opgehaald, is het raadzaam het huisvuil niet de avond voorafgaand aan de ophaaldag buiten te zetten. Dit trekt dieren aan die bijvoorbeeld de zakken openen.

Controleren huisafval en grofvuil

De komende tijd gaan medewerkers van het team Handhaving & Toezicht controleren of de regels voor het aanbieden van huis- en grofvuil worden nageleefd. Tot 15 februari 2016 worden waarschuwingen gegeven en vanaf 15 februari 2016 worden bij overtredingen boetes uitgeschreven.

Regels aanbieden grofvuil

Hieronder staan de belangrijkste regels voor het aanbieden van grof huisvuil:

Grofvuil kan worden gebracht naar de milieustraat aan Heldringstraat 6 in Maassluis.Kan het grofvuil niet worden weggebracht dan kan het, na het maken van een afspraak, worden opgehaald.Op te halen grofvuil moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Het dient aan de openbare weg te worden aangeboden, zodat het bereikbaar is voor de vuilniswagen en mag dus niet in de tuin of een steeg liggen.
- Per afspraak wordt maximaal 1 m3 grofvuil opgehaald.
- Is er meer grofvuil dan 1 m3 dan dienen meerdere afspraken gemaakt te worden.Op de ophaaldag moet het grofvuil om 8.00 uur buiten staan. Het grofvuil mag niet voor 22.00 uur op de voorafgaande avond buiten staan.Klein hout, zoals latten, plinten, schroten, moet gebundeld worden aangeboden (een touwtje eromheen).Plaatmateriaal, spaanplaat, hardboard, triplex en vloerbedekking op rol mag niet groter zijn dan 1,5 meter. Anders past het niet in de laadruimte van de kraakwagen.Als er meerdere soorten grofvuil zijn, dienen deze gescheiden te worden aangeboden.Groenafval mag niet in plastic zakken of dozen aangeboden worden. Bind dit soort afval samen of bied het aan in composteerbare zakken.

Grofvuil dat niet kan worden meegenomen

De ophaaldienst kan niet al het grofvuil meenemen. Gips(platen), puin en chemisch afval worden niet opgehaald. Deze kunnen ingeleverd worden bij de milieustraat.

Zand en grond

Ook zand en grond kunnen niet worden opgehaald maar dit afval kan ook niet worden gebracht bij de milieustraat. Zand en grond kunnen tegen betaling worden gebracht bij bedrijven die grond afvoeren. Zij kunnen het eventueel ook kunnen ophalen.

Gemeente Maasluis gaat grofvuil controleren

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws