woensdag, 24 december 2014 15:42

Gemeente neemt taken Rijk en provincie over

Welzijn is een groot goed, overal waar mensen samen leven. En zeker in Schiedam. Dat geldt ook voor zorg. Zorg krijgen en zorg geven. Natuurlijk kunnen mensen veel zelf of samen met hun directe omgeving, familie, buren en vrienden. Is die ondersteuning er even niet, dan willen we dat Schiedammers het gevoel hebben er niet alleen voor te staan. Schiedammer ben je samen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal wetten. Wetten die veel inwoners direct aangaan. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

Schiedam werkt nu al samen met Vlaardingen en Maassluis om (grote delen van) de Wmo uit te voeren. De organisatie die dat in onze drie gemeenten al enige jaren doet, is ROGplus. Zij verzorgen de indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen en regelen ondersteuning en voorzieningen. Vanaf 1 januari 2015 voert ROGplus ook Wmo taken uit die tot die datum onder de AWBZ vallen. Dit is de reden dat u voor zo'n beetje alle vragen over de Wmo terecht kunt bij ROGplus.

Zie voor meer informatie: http://www.schiedam.nl/bewoners

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws