donderdag, 10 augustus 2017 16:12

Gemeente Schiedam bevestigt: bij grote brand in tunnel wordt sportpark ontruimd

Schiedam - PopUpTv meldde het afgelopen dinsdag al en nu wordt het bevestigd door de gemeente Schiedam: bij een grote brand wordt het tunneldak van de Ketheltunnel in de A4, waarop zich onder andere sportpark Willem-Alexander bevindt, direct ontruimd.

Rijkswaterstaat heeft proeven uitgevoerd met het betonmengsel, dat is toegepast in vier na 2008 opgeleverde tunnels, waaronder de Ketheltunnel in Schiedam. Daaruit bleek dat het beton mogelijk een verminderde brandwerendheid heeft. Bij deze proeven is uitgegaan van een brand met een extreme intensiteit, die zich in ons land nog nooit heeft voorgedaan. De gemeente Schiedam heeft hierover meteen overleg gehad met Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de tunnelveiligheidsbeambte.
Afspraken

Er zijn afspraken gemaakt met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat en met de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over hoe te handelen in het geval van een brand in de tunnel. Zo wordt bij een grote brand het tunneldak, waarop zich onder andere sportpark Willem-Alexander bevindt, direct ontruimd. Ook wordt het fiets- en voetgangersverkeer over het tunneldak dan stilgelegd. Hetzelfde geldt voor de trams van de RET. De installaties in de tunnel zorgen voor de afvoer van rook en hitte in de uitrijrichting.
Onderzoek

Rijkswaterstaat laat nader onderzoek doen. Aan de hand van de uitkomsten daarvan zal Rijkswaterstaat een voorstel doen voor maatregelen, die ertoe moeten leiden dat de brandwerendheid van de tunnel ook voor de langere termijn op het niveau van de vergunningseisen wordt gebracht. De gemeente zal de maatregelen, samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de tunnelveiligheidsbeambte kritisch beoordelen.
Vragen

De Ketheltunnel kan normaal worden gebruikt. Dat geldt ook voor sportpark Willem-Alexander en de rest van het tunneldak. Mocht u toch vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Schiedam via telefoonnummer 14010 of per e-mail op contact@schiedam.nl

Zie ook::https://popuptv.nl/nieuws/sportpark-moet-bij-vrachtwagenbrand-in-ketheltunnel-meteen-ontruimd-worden .

Gemeente Schiedam bevestigt: bij grote brand in tunnel wordt sportpark ontruimd

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws