dinsdag, 21 juli 2015 16:18

Gemeente Schiedam lanceert open data portal

De gemeente Schiedam heeft een open data portal gelanceerd. De vrij beschikbare data van de gemeente kan door iedereen gebruikt worden voor nieuwe initiatieven en oplossingen, bijvoorbeeld als input voor beleid of voor ontwikkeling van apps en andere datadiensten.

Schiedam wil niet alleen zaken vóór inwoners en ondernemers doen, maar vooral ook sámen met hen en ze zelf de mogelijkheid geven om zelf initiatieven te ontwikkelen. De gemeente beschikt over veel data, zoals geografische, demografische en mobiliteitsgegevens. Steeds meer van deze data zal via de portal beschikbaar komen.

Op de portal (www.schiedam.nl/opendata) zijn nu onder andere gegevens over de bevolking, criminaliteit en afval beschikbaar. Door data beschikbaar te stellen, worden burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven in staat gesteld deze voor allerlei doeleinden te hergebruiken. Hierdoor kunnen ze bijdragen aan economische, educatieve, sociale en duurzame activiteiten in de gemeente Schiedam.

"Door deze gegevens centraal beschikbaar te stellen wil gemeente Schiedam inwoners en ondernemers stimuleren om eigen initiatieven te ontwikkelen. Opengestelde data slim gebruiken kan ook helpen om sneller inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de stad, zoals zwerfafval, mobiliteit of de zorgbehoefte. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe verbindingen tussen inwoners en gemeente en een transparante samenwerking", licht Burgemeester Cor Lamers toe.

De lancering van de open data portal is de eerste stap, waarna de gemeente Schiedam verder gaat met betrokkenen in de stad om data slimmer in te zetten. Beschikbare data slimmer gebruiken kan bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening en communicatie, het stimuleren van participatie en het creëren van efficiëntere (werk)processen.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws