woensdag, 02 maart 2016 21:29

Gemeente Schiedam steggelt met provincie over Decathlon

De gemeente Schiedam is boos op de provincie Zuid Holland. De provincie heeft wederom de komst van de mega sportwinkel Decathlon naar Sportplaza Harga geblokkeerd met een zogenaamde reactieve aanwijzing.  De gemeente Schiedam overweegt nu zelfs naar de Raad van State te stappen.

In december 2015 heeft de Kroon (de ministers van I&M en EZ) het onderdeel in de provinciale Verordening Ruimte, dat de komst van Decathlon in Schiedam in de weg staat, geschorst. De Kroon heeft daarmee aangegeven dat regels van de provincie met betrekking tot vestiging van detailhandel buiten de stadscentra te beperkend zijn. Daarbij heeft de Kroon bovendien de Provinciale Verordening uitgebreid met een regel die naar de mening van de gemeente de komst van Decathlon zonder meer mogelijk maakt.

Met de reactieve aanwijzing gaat de provincie aan dit alles voorbij en miskent zij volledig de betekenis van dat Kroonbesluit. De gemeente Schiedam verwacht dat de Raad van State zal besluiten dat de reactieve aanwijzing onterecht is en vertrouwt erop dat Decathlon zich alsnog kan vestigen op Harga.

Gemeente Schiedam steggelt met provincie over Decathlon

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws