woensdag, 16 december 2015 14:47

Gemeente Schiedam verbiedt vuurwerk op maar liefst 24 plekken in de stad

Het college van Schiedam heeft op 15 december 2015 besloten om gebieden aan te wijzen waar geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Naar aanleiding van de evaluatie van de jaarwisseling 2014-2015 is besloten om een aantal gebieden extra aan te wijzen ten opzichte van het aanwijzingsbesluit van vorig jaar. Het besluit treedt in werking op 16 december 2015.Vanaf 16 december 2015 ligt een afschrift van de bij het besluit horende stukken, waaronder de kaart met de aangewezen gebieden (2,46MB), gedurende twee weken, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1.

Het gaat om de volgende gebieden:
Kwetsbare objecten waaromheen een gebied van 100 meter is aangewezen
Verpleeg- en verzorgingshuizen en wooncomplexen voor senioren:
1. Boshoek* Bospad 1
2. De Heijermansflat* Heijermansplein 36
3. De Nieuwe Harg Frankelandgroep* Hargplein 116
4. De Vijf Molens* Nieuwe Damlaan 766
5. Frankeland Sint Liduinastraat 10
6. Geriatrisch centrum DrieMaas Stede Voorberghlaan 35
7. Harg-Spaland Willem Andriessenlaan 2
8. Havenbogen* Nieuwe Haven 243
9. Hof in Zuid* Nieuwe Maasstraat 68D
10. Jacobs Gasthuis Burgemeester Knappertlaan 59
11. Marconihoven* Marconiweg 4
12. Nieuwe Haven Nieuwe haven 153
13. Schiewaegh Nieuwe Damlaan 759
14. Van Beethovenflat* Beethovenlaan 1
15. Zorgcentrum Francois HaverSchmidt Willem de Zwijgerlaan 35

Overige objecten:
16. Ziekenhuis het Vlietlandziekenhuis Vlietlandplein 2
17. Psychiatrisch centrum GGZ Delfland De Stadhouder Dr. Noletstraat 13-21
18. Dierenasiel De Hargahoeve Sportlaan 2
19. Kinderboerderij ’t Hoefblad Prinses Beatrixpark 7

Objecten waaromheen een kwetsbaar gebied is aangewezen
Openbaar vervoerstations:
20. Openbaar vervoersknooppunt Schiedam Centrum*
21. Treinstation Schiedam Nieuwland*
22. Metrostation Parkweg*
23. Metrostation Troelstralaan*
24. Metrostation Vijfsluizen*

*Nieuw aangewezen

Gemeente Schiedam verbiedt vuurwerk op maar liefst 24 plekken in de stad

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws