donderdag, 28 mei 2015 16:23

Gemeente: Stedelijk Museum moet koers veranderen

Dat het rommelt in de Schiedamse museumwereld was al duidelijk. Het college vindt nu dat het Stedelijk Museum zijn koers moet veranderen om, zoals ze dat omschrijven, 'een toekomstbestendig museum te kunnen zijn.'
Het college is bereid om zo'n miljoen extra in het museum te stoppen. Kunst mag wat kosten.
De koersverandering zal moeten zorgen voor een (en dat is nieuw) nauwe verbondenheid met de Schiedamse samenleving maar met behoud van de landelijke bekendheid. Het college stelt de gemeenteraad voor te kiezen uit vier scenario's en dit jaar maar liefst € 340.000,- extra vrij te maken voor de doorstart van het museum. Om de koersverandering daadwerkelijk tot stand te brengen zal het museum worden gevraagd alle belangrijke besluiten eerst voor te leggen aan B en W.

Sterkere binding en vergaande samenwerking
Het college wil de museale functies van Schiedam behouden en benutten voor de stad.
Wethouder Houtkamp: "we zetten in op deze ontwikkeling omdat het museum een belangrijke partner is voor Schiedam. Daar staat wel iets tegenover, namelijk een sterkere binding met Schiedammers, vergaande samenwerking met andere culturele instellingen en het behoud van zijn betekenis in de museale sector. We zien graag dat het museum een breder publiek aantrekt door aansprekende tentoonstellingen te organiseren. Daarnaast verwachten we een solide bedrijfsvoering en inspirerend leiderschap dat past bij deze ontwikkeling."

Partnerschap
Het college heeft de voorkeur voor het scenario 'Partnerschap'. In het Partnerschap scenario gaat het om een transformatie met als resultaat een toekomstbestendig museum, een zichtbaar museumkwartier en een sterke culturele sector waarin gezamenlijk optrekken de norm is. Voor dit scenario vraagt het college in 2015 aan de gemeenteraad incidenteel €340.000,-. In 2016 loopt dat bedrag zelfs nog iets op. De jaren daarna worden de kosten lager tot €90.000,- in 2020. Dit tijdelijke geld is bedoeld voor de koersverandering en het afbetalen van de lening.

Raad kiest uit vier scenarios's
De gemeenteraad wordt gevraagd te kiezen uit vier scenario's: Eigenstandig, Toonaangevend, Opdrachtnemend en Partnerschap. Deze scenario's zijn gebaseerd op verschillende criteria: cultureel ondernemerschap van het museum, de lokale meerwaarde, de samenwerkingsgerichtheid, de kosten voor de gemeente, de levensvatbaarheid en de afhankelijkheid van de gemeente.
Het scenario Eigenstandig beschrijft de huidige situatie. Er is sprake van hoogwaardige tentoonstellingen op nationaal niveau maar weinig binding met de stad. Op termijn zou dit scenario, zonder extra gemeentelijke middelen, een faillissement kunnen betekenen.
In het scenario Toonaangevend levert het museum een hoogwaardig programma dat alleen voor een beperkte (landelijke) doelgroep interessant is. Het museum heeft in dit scenario geen relatie met de stad en is financieel kwetsbaar bij tegenvallers.
In het Opdrachtmodel is de relatie met de stad wel aanwezig. Er wordt nadrukkelijk verbinding met de stad gezocht maar er is onvoldoende ondernemerschap.
Dit scenario zal de gemeente aanzienlijk meer kosten dan de bestaande subsidie.
Wanneer de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt voor een scenario, zal aan de Raad van Toezicht en de directie van het museum een concreet actieplan worden gevraagd voor de periode 2015-2020. Dit actieplan is een voorwaarde voor het uiteindelijk vrijgeven van de middelen.

Fracties: meer betrokkenheid bij de lokale samenleving
Op 15 april sprak de commissie over de situatie van het Stedelijk Museum Schiedam.
De commissieleden uitten daarbij hun zorg uit over de financiële situatie, de toekomstige levensvatbaarheid van het museum en de financiële situatie bij het Stedelijk Museum Schiedam. Daarnaast gaven fracties aan dat er vanuit het museum meer betrokkenheid moet zijn met de lokale samenleving. Het college werd gevraagd met alternatieven te komen voor de oplossing van de (financiële) situatie van het Stedelijk Museum Schiedam.

Acute financiële problemen
Eind vorig jaar kwam het Stedelijk Museum in acute financiële problemen. Om te voorkomen dat het museum de deuren zou moeten sluiten, verstrekte de gemeente een overbruggingskrediet van 4,5 ton. De geldlening was voorwaardelijk: uiterlijk 1 maart 2015 diende in een herstelplan te worden aangegeven hoe het museum het verstrekte krediet zou terugbetalen en hoe het museum toekomstbestendig gaat worden.
Het college stelde uitgangspunten vast voor de beoordeling van het herstelplan : cultureel ondernemerschap, financiën, leiderschap, bedrijfsvoering en governance.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws