donderdag, 25 augustus 2016 19:11

Gemeente stimuleert innovatie onderwijs

Schiedam - De gemeente stelt dit en komend jaar € 60.000 beschikbaar om innovatie in het onderwijs te stimuleren. Wethouder onderwijs Mario Stam: “We zoeken initiatieven die vernieuwend zijn en bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs of zorg. Het gaat om nieuwe activiteiten die in 2016 of 2017 starten. Per initiatief draagt de gemeente tot € 10.000 bij.”

Het budget kan aangevraagd worden door scholen en voorscholen - mits zij toestemming hebben van hun bestuur -, schoolbesturen, aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs.

Deskundige jury adviseert gemeente

De aanvragen moet uiterlijk 1 oktober 2016 of 1 mei 2017 bij de gemeente binnen zijn. Een jury, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter uit het maatschappelijk middenveld en twee adviseurs met een (voormalige) onderwijsachtergrond, adviseert de gemeente welke initiatieven te honoreren. Aanvragers ontvangen uiterlijk 7 november 2016 of 5 juni 2017 bericht of hun initiatief wordt gehonoreerd, inclusief een juryrapport.

Bevindingen delen

De onderwijsinstellingen die innovatiebudget ontvangen presenteren hun ervaringen tijdens de jaarlijks afsluitende bijeenkomst met het Schiedamse onderwijsveld.

Gemeente stimuleert innovatie onderwijs

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws