vrijdag, 25 maart 2016 18:39

Gemeente verontschuldigt zich voor fouten in Stadsgids

"In de stadsgids, die kort geleden is verspreid, is tot onze spijt een aantal storende fouten geslopen." zo schrijft Sanrizz Claver van de gemeente Schiedam. De gids wordt uitgegeven door een externe partij, die de gemeente in de gelegenheid stelt gemeentelijke informatie in de gids te plaatsen. Door een intern misverstand is door de gemeente Schiedam verouderde informatie over de gemeenteraad en raadsleden aangeleverd. "We betreuren het zeer dat deze uitgave mede daardoor niet de gewenste kwaliteit heeft."

Nog een misser in de Stadsgids: PopUpTv wordt er niet in vermeld... Sanrizz Claver: "We zijn er van verschillende kanten op gewezen, en hebben we ook zelf geconstateerd, dat de adresgids van organisaties en verenigingen niet compleet is en in sommige gevallen achterhaalde informatie bevat. De gemeente spreekt haar teleurstelling hierover uit. De zorg voor deze pagina’s ligt bij de uitgever van de gids en bij de vermelde organisaties. Zij hebben zelf de verantwoordelijkheid de juistheid van de vermelde gegevens na te gaan en die in voorkomende gevallen aan te passen. De gemeente Schiedam heeft geen middelen om de hier controle op uit te oefenen."

Tja. Wij vinden zo'n gids die éénmaal per jaar wordt uitgegeven eigenlijk niet meer van deze tijd. Staat er een fout in dan zit je daar een jaar aan vast! En wat verandert er niet allemaal in een jaar tijd? Dat ziet de gemeente zelf ook in: "De gemeente spant zich in om in een nog uit te brengen online-versie van de stadsgids de fouten in de gemeentelijke informatie te herstellen. Dit zijn de pagina’s waarop in de voettekst ‘www.schiedam.nl’ staat vermeld (uitgezonderd advertenties)."

Los van de genoemde punten, evalueert de gemeente of de stadsgids in deze vorm nog steeds de geëigende manier is voor het verspreiden van gemeentelijke informatie.

Gemeente verontschuldigt zich voor fouten in Stadsgids

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws