donderdag, 17 september 2015 22:19

Gemeente Vlaardingen ontvangt € 525.000 voor Food Inspiration Academy

De Gemeente Vlaardingen heeft een bijdrage van € 525.000 ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de Food Inspiration Academy (FIA). Met deze bijdrage van de MRDH realiseert de FIA een praktijkhal en kwaliteitslaboratoria ten behoeve van opleiding, toegepast onderzoek en Research & Development. Daarmee draagt het project bij aan een nieuw perspectief voor de GreenPort/Food-sector in de Metropoolregio.

De FIA is een unieke samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen die erop gericht is om voldoende goed opgeleide technisch/technologische professionals op mbo-en hbo-niveau af te leveren voor de levensmiddelensector. De investering in de FIA is onderdeel van een bredere investering in Food/Greenport in deze regio vanuit de MRDH. In totaal gaat het om 1,25 miljoen euro waar de FIA integraal onderdeel van uit maakt. Andere onderdelen zijn de Greenport Horti Campus (GHC) en het Field Lab Smart Food.

De Food Inspiration Academy zorgt ook voor gerichte acties om het imago van de Foodsector te verbeteren. Ruim twintig partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn hierbij betrokken. Na de opleiding hebben de studenten baangarantie bij de aangesloten bedrijven. De gemeente Vlaardingen is een van de partners net als de gemeente Rotterdam en de MRDH. Naast een dagopleiding en een deeltijdopleiding voor mbo-studenten gaan ook hbo-studenten van Inholland in de Food-sector gebruik maken van de onderwijsfaciliteiten.

Gemeente Vlaardingen ontvangt € 525.000 voor Food Inspiration Academy

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws