Gemeente Vlaardingen: voorzieningen blijven open
woensdag, 15 oktober 2014 08:35

Gemeente Vlaardingen: voorzieningen blijven open

"De Kulk, de Stadsgehoorzaal, de bibliotheek, de heemtuin en de kinderboerderij blijven bestaan in Vlaardingen. De manier waarop deze voorzieningen open blijven, verandert." Dat zegt de Gemeente Vlaardingen. "De afgelopen maanden hebben de collegeleden uitvoerig overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen over de aangekondigde bezuinigingen uit de voorjaarsnota 2014. Deze gesprekken gingen vooral over een andere, slimmere en efficiëntere manier van organiseren en financieren van de voorzieningen in de stad. Het resultaat van deze gesprekken is dat de voorzieningen op een andere manier open blijven en de bezuinigingsopgave van € 12,5 miljoen gerealiseerd wordt. Op basis hiervan legt het college een structureel sluitende begroting voor aan de gemeenteraad en blijft het college samen werken aan de stad."

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws