woensdag, 31 december 2014 10:47

Gemeentelijke belastingen voortaan via de Regionale Belasting Groep

Schiedammers betalen per 2015 hun gemeentelijke belastingen via de Regionale Belasting Groep (RBG). Op 1 januari neemt de RBG de taken op het gebied van gemeentelijke belastingen over van de gemeente Schiedam. De RBG int de gemeentelijke belastingen en zorgt voor alle werkzaamheden die daarmee te maken hebben, zoals het afhandelen van bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken. Ook voor informatie over belastingen kunnen bewoners en ondernemers voortaan terecht bij de RBG. De gemeente Schiedam en de RBG informeren iedereen in de loop van februari, voordat de aanslagen worden verstuurd, per brief over de veranderingen.

Schiedammers kennen de RBG al enige jaren van de waterschapsbelastingen. Nu daar de gemeentelijke belastingen bijkomen, is er één organisatie voor alle lokale belastingzaken. Bewoners ontvangen hierdoor nog maar één aanslagbiljet waar de belastingen op vermeld staan. Dat is makkelijker, omdat inwoners nu bijvoorbeeld nog maar één keer kwijtschelding hoeven aan te vragen en één keer hoeven te machtigen. Voor de gemeente en de waterschappen betekent de overgang een efficiëntere werkwijze.

WOZ-waarde

Met ingang van 1 januari 2015 stelt de RGB ook de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in de gemeente Schiedam vast. Eigenaren van woningen en bedrijven en gebruikers van bedrijven ontvangen hun WOZ-beschikking dus voortaan van de RBG.

Machtigingen

Voor een klein aantal bewoners die de gemeentelijke belastingen via een machtiging betalen, kan de overgang naar de RBG betekenen dat ze een nieuwe machtiging moeten afgeven voor de automatische incasso. Deze mensen ontvangen hierover bericht.

Informatie

Per 1 januari kunnen bewoners en bedrijven met al hun vragen over gemeentelijke belastingen terecht bij de RBG. Eind februari stuurt de RBG de belastingaanslag, waarop men zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen vindt. Op www.derbg.nl is vanaf medio januari alle informatie terug te vinden.

'Oude' belastingzaken

Mensen die nog vragen hebben over de aanslag of betaling van de gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde uit het jaar 2014 of eerder kunnen nog wel bij de gemeente terecht. De 'oude' belastingzaken worden nog door de gemeente Schiedam afgehandeld.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws