donderdag, 04 februari 2016 16:02

Gemeenten en ziekenhuis blijven in gesprek

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben kennisgenomen van het voornemen van Franciscus Gasthuis & Vlietland om bepaalde vormen van zorg te concentreren op één locatie en andere zorg aan te bieden op meerdere locaties.

De gemeenten en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zijn hierover in gesprek. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de zorg, onder andere de geboortezorg, voor hun inwoners geborgd blijft.

Vandaag hebben de partijen opnieuw om tafel gezeten, waarbij is afgesproken om in open dialoog het gesprek voort te zetten en opvattingen en ideeën uit te wisselen over het voornemen van het ziekenhuis.

Gemeenten en ziekenhuis blijven in gesprek

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws