zaterdag, 03 december 2016 09:07

Gemeenten kunnen gaan experimenteren met nieuwe vormen voor de lokale democratie

Vlaardingen - Gemeenten kunnen gaan experimenteren met nieuwe vormen voor de lokale democratie zodat de relatie tussen burger en het bestuur versterkt kan worden. De Grondwet biedt hier voldoende ruimte voor. Dit is een van de uitkomsten uit het gesprek dat een vertegenwoordiging van Code Oranje heeft gehad met minister Plasterk. Binnen Code Oranje zijn er al enkele voorhoedegemeenten, waaronder Vlaardingen, die de komende periode aan de slag gaan met verdergaande experimenten.

Met het vaststellen van de ontwikkelagenda lokale democratie ‘actie op maat’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 30 november alle gemeenten zich uitgesproken voor de versterking van de lokale democratie. De voorhoedegemeenten van Code Oranje kunnen mede om die reden rekenen op een ondersteuningsgroep waar ook deskundigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de VNG een rol in spelen. Deze ondersteuningsgroep gaat onderzoeken of de ideeën en wensen van de gemeenten uitgevoerd kunnen worden.

“Dit is een goede en concrete stap om burgers meer invloed en zeggenschap te geven en mee te laten sturen over hun eigen (leef)omgeving”, aldus Bert Blase, initiatiefnemer van Code Oranje. ” In het voorjaar van 2017 verwachten we de eerste concrete voorstellen van de voorhoedegemeenten”.

Nationale agenda

Na de Tweede Kamerverkiezingen sluiten de landelijke politieke partijen een coalitieakkoord. Code Oranje pleit ervoor om met de burgers een akkoord op te stellen gebaseerd op de kracht, de beweging en de ideeën in de samenleving en dit ook gedurende de regeerperiode door te zetten. Code Oranje streeft naar een 'nationale agenda' met initiatieven om deze co-democratie' vorm te geven. De minister heeft de bereidheid uitgesproken om mee te denken over een dergelijke agenda en gaat samen met Code Oranje onderzoeken in welke vorm het ministerie kan bijdragen. “We zien dat Code Oranje van veel kanten bijval krijgt. We merken dat deze beweging aansluit op een behoefte in onze samenleving om de democratie te vernieuwen”, geeft Bert Blase aan.

Gemeenten kunnen gaan experimenteren met nieuwe vormen voor de lokale democratie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws