woensdag, 16 december 2015 14:33

Gemeenteraad Schiedam wil verder met wonen en sport op Harga

De gemeenteraad van Schiedam wil verder met de inrichting van Harga met wonen en sport. Tijdens de vergadering op 15 december 2015 stelde de raad fase 2 vast van het gemeentelijke programma ‘Schiedam in Beweging’. Daarmee heeft het college van B & W de opdracht gekregen om een financieel uitvoeringsprogramma voor deze locatie uit te werken. Naar verwachting krijgt de gemeenteraad dit in het voorjaar van 2017 aangeboden, waarna over de daadwerkelijke investeringen voor Harga kan worden besloten.

In de plannen voor Harga zijn de gemeentelijke ambities meegenomen op het gebied van sport, groen, (sociale) woningbouw en duurzaamheid, evenals de exploitatie van een nieuw aan te leggen sportcomplex voor clubs op Harga.

De sportverenigingen op Harga die nog niet verplaatst zijn in fase 1, raken steeds meer overtuigd van de kansen die zich voordoen. Door modernisering en herschikking van accommodaties kunnen clubs zich verder ontwikkelen tot vitale verenigingen.

Ook op het gebied van wonen ontstaan mogelijkheden voor de gemeente Schiedam. Voor de locaties die vrijkomen door herschikking van sportverenigingen op Harga, is grote belangstelling bij marktpartijen. De projecten sluiten aan bij o.a. de Woonvisie waarin een belangrijke opgave ligt om Schiedammers de kans te geven een wooncarrière binnen Schiedam te doorlopen. In het midden- en hogere segment van de woonmarkt ontbreekt momenteel in Schiedam voldoende passend aanbod, waardoor Schiedammers naar andere steden verhuizen. Er is dan ook reden om versneld werk te maken van een dergelijk woonaanbod in Schiedam.

Gemeenteraad Schiedam wil verder met wonen en sport op Harga

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws