woensdag, 03 februari 2016 14:42

Gemeenteraad Vlaardingen in gesprek over Stadsagenda

Op donderdagavond 28 januari gingen de gemeenteraadsleden in gesprek met de bewoners over de Stadsagenda. Tijdens drie parallelle sessies vonden gesprekken plaats over het proces, de ideeën en de onderwerpen op de Stadsagenda. Uit de terugkoppeling kwam duidelijk naar voren dat alle aanwezigen vonden dat de ideeën-caravan op straat moet blijven.

De Burger Meester

De campagne De Burger Meester heeft veel Vlaardingers bereikt en enthousiast gemaakt. Meer dan 300 ideeën zijn ingediend over onder meer kunst en cultuur, groen en natuur, duurzaamheid en inrichting van de stad. Een prachtig resultaat! Over deze ideeën gingen al 100 bezoekers van het Grote Stadsplein met elkaar in gesprek in een werkatelier. Op de nieuwjaarsreceptie hebben twaalf mensen een presentatie gegeven over hun idee, onderwerp of thema. Nu was het de beurt aan de gemeenteraadsleden.

Gemeenteraad Vlaardingen in gesprek over Stadsagenda

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws