dinsdag, 19 juli 2016 15:48

Gevaarlijke situatie voor blinden en slechtzienden op station Schiedam Centrum

Schiedam - De regiogroep Rotterdam e.o. van de Oogvereniging mist de geleidelijnen van de perrons van station Schiedam Centrum naar de aankomst- en vertrekplaats van het vervangend busvervoer. Er kunnen, door het ontbreken van de lijnen, ongelukken gebeuren, zo waarschuwt de regiogroep in een brief aan de gemeente Schiedam, metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS-stations en ProRail.

'Afgelopen weekeinde reden er, in verband met de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn, opnieuw geen treinen maar vervangende bussen van Schiedam naar Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland' schrijven Theo H.B. Schoenmakers, voorzitter en Henk Schallenberg, secretaris van de regiogroep. 'In de wetenschap dat dit op afzienbare tijd gedurende meer en vervolgens een lange periode het geval zal zijn, acht het bestuur van de regiogroep Rotterdam e.o. de tijd gekomen om langs officiĆ«le weg aandacht te vragen voor het ontbreken van geleidelijnen naar de vertrekplaats van het vervangend busvervoer. Wij dringen er op aan dat die op de kortst mogelijke termijn worden aangelegd. Dit is eens te meer essentieel omdat zich in die route een gevaarlijk, op zeer ontoereikende wijze gemarkeerde, trap bevindt.'

Blinden en slechtzienden zijn volgens Theo en Henk een trouwe reizigersgroep in het openbaar vervoer. Zij hebben immers vaak geen alternatief. 'Het is dan ontluisterend om te moeten constateren hoe weinig rekening er in sommige gevallen met de essentiƫle behoeften van deze doelgroep wordt gehouden.' vinden zij. 'Voor veel visueel gehandicapten is het zeer waardevol om nog zelfstandig met het openbaar vervoer te kunnen reizen en zij zouden in die mobiliteitswens niet belemmerd mogen worden'.

Dat wordt gelukkig inmiddels alom beseft. In dit verband achten wij het overbodig om u erop te wijzen dat sinds de ratificatie van het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking op 14 juli l.l. een verplichting bestaat om blinden en slechtzienden en mensen met een andere handicap in staat te stellen om volwaardig en zonder belemmeringen van voorzieningen gebruik te laten maken.

Wij verzoeken u derhalve om met spoed op station Schiedam Centrum geleidelijnen van de perrons naar de aankomst- en vertrekplaats van het vervangend busvervoer te realiseren.

Het spreekt voor ons overigens vanzelf dat de overstaprelatie van tram naar trein (c.q. in voorkomende gevallen het vervangend busvervoer) bij deze gelegenheid tevens van een geleidelijn wordt voorzien. Deze wordt node gemist! In deze route bevindt zich onder andere, midden op een plein, een paaltje van een nutsvoorziening. Deze vormt een gevaarlijke hindernis.

Uw reactie zien wij graag tegemoet. Wij gaan er zonder meer van uit dat deze positief zal zijn. Wij sturen deze mail zowel aan NS-stations, Prorail als de Gemeente Schiedam en de Metropoolregio Den Haag Rotterdam als opdrachtgever van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metro, om te voorkomen dat vertraging zou kunnen ontstaan doordat de een ons eventueel naar de ander verwijst. In onze optiek betreft dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gaat het er niet om wie het doet, maar dat het gebeurt.

 

Gevaarlijke situatie voor blinden en slechtzienden op station Schiedam Centrum

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws