maandag, 30 mei 2016 20:09

Gezondheid en welzijn Schiedamse jongeren verbeterd

Schiedam - De gemeente Schiedam meldt vol trots dat het over het algemeen goed gaat met de Schiedamse jongeren; 89% vindt de eigen gezondheid (zeer) goed. Ruim 90% voelt zich over het algemeen okay en 95% van de jongeren vindt dat ze goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij hebben over het algemeen een goede relatie met leeftijdsgenoten en voelen zich thuis vaak/altijd gelukkig.

In het najaar van 2015 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond 9.208 leerlingen uit klassen 2 en 4 op het voortgezet onderwijs vragen gesteld die te maken hebben met hun gezondheid en welzijn. In Schiedam deden 871 jongeren mee aan deze Gezondheidsmonitor Jeugd. De onderzoeksresultaten vormen input voor het beleid van de gemeente.

’t Gaat beter met de Schiedamse jeugd

Uit de GGD-Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat Schiedamse jongeren ongeveer even gezond zijn als andere jonge Rijnmonders. Bij dit soort bevolkingsonderzoeken scoorde Schiedam voorheen - samen met Rotterdam - eigenlijk altijd slechter dan andere regiogemeenten.

Sporten, veilig vrijen en drugs

83% Van de tweedeklassers sport één of meerdere dagen bij een club, vereniging of sportschool; voor heel Rijnmond is dit 77%. 15% Van de Schiedamse jongeren heeft seks gehad. Zij gebruiken hierbij vaker voorbehoedsmiddelen (58%) dan jongeren in de rest van de regio (50%). 79% Van de vierdeklassers rookt nooit, 56% heeft nooit alcohol gedronken en ruim 80% heeft nog nooit drugs gebruikt. “We blijven aandacht schenken aan onveilige seks, drugs, alcohol en roken. Zodat jongeren weten wat de risico’s hiervan zijn. Zich bewust worden dat ze zelf keuzes moeten maken. Kunnen maken”, aldus wethouder Jeugd Nathalie Gouweleeuw.

Leuk op school

Wethouder Onderwijs Mario Stam vult aan: “Van de vierdeklassers zegt 79% goed te kunnen praten met een docent, mentor of vertrouwenspersoon op school, tegen 73% van de tweedeklassers. Regionaal liggen de percentages op 79%. Meer dan de helft van de jongeren vindt het leuk tot hartstikke leuk op school; dat doet me deugd.”

Te veel jongeren met overgewicht

Wat vooral zorgen baart is het overgewicht van jongeren. Maar liefst 12% is te zwaar. In de rest van de regio is dat 7%. Wethouder Gouweleeuw: “Overgewicht heeft veel negatieve gevolgen voor je gezondheid en hoe je je voelt. Ik roep dan ook alle ouders op: zorg dat je kind gezond eet en voorkom overgewicht. Maar jongeren hebben hierin natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid.”

Inhaalslag acceptatie LHBT nodig

Opvallend is dat een kwart van de Schiedamse jongeren zich niet kan voorstellen dat ze homoseksuele of lesbische vrienden zouden hebben; in de rest van de regio ligt dit percentage rond de 20. “Daar hebben we dus een inhaalslag te doen. Gelukkig zijn er jongeren die bijvoorbeeld hun homoseksualiteit bespreken met hun medeleerlingen. Als ze dat willen, ondersteunt de gemeente hen hierbij. We hopen dat er meer LHBT-jongeren zijn die deze voorlichtingstaak op zich willen nemen. Daarom, wil en kun je hierin iets betekenen? Neem contact met me op”, aldus LHBT-wethouder Stam .“Een andere huidskleur en ander geloof spelen gelukkig geen enkele rol in vriendschappen.”

Twee, elkaar aanvullende, onderzoeken

Naast de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd houdt de gemeente Schiedam ook de vinger aan de pols met een eigen Jeugdmonitor. Hiervoor maken Schiedamse jongeren zelf de enquêtevragen. Dit zijn vooral verdiepende vragen. Dus bijvoorbeeld niet hoeveel jongeren roken, maar waarom jongeren roken en hoe dit te voorkomen. De uitkomst van de Jeugdmonitor gaat de gemeente helpen bij het verder versterken van de basis van Schiedamse jongeren. Zodat zij een maatschappelijk sterke positie kunnen bereiken.

Gezondheid en welzijn Schiedamse jongeren verbeterd

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws