woensdag, 05 februari 2014 15:15

Gezondheidsmonitor GGD zorgt voor opschudding

Veel berichten vandaag op onder meer Twitter over de Gezondheidmonitor van de GGD. Vooral de passage 'In Schiedam is de levensverwachting lager en de totale sterfte hoger in vergelijking met Nederland' krijgt de nodige aandacht. Het rapport vervolgt met 'Daarnaast is er ook een hogere sterfte aan kanker ten opzichte van Nederland'.

Nog meer citaten: 'De gezondheid van de Schiedammers is op veel onderdelen vergelijkbaar met de regio. Inwoners van Schiedam hebben vaker een lichamelijke beperking en een minder goede psychische gezondheid in vergelijking met de regio en Nederland. Op bepaalde gezondheidsaspecten zijn de verschillen tussen de wijken groot. De diversiteit en de lagere sociaaleconomische status van (een deel van) de bevolking in deze wijken draagt hieraan bij. Naar verwachting zal de vergrijzing toenemen, er is daardoor extra aandacht op het gebied van zorg nodig. Daarnaast is eenzaamheid een thema waar breed onder de bevolking nog verbetering mogelijk is.

Schiedam is een gemeente met een grote diversiteit in de bevolking. Schiedam vergrijst nog niet, maar heeft wel twee 'grijzere' wijken waar relatief veel ouderen wonen, namelijk Groenoord en de Woudhoek.

De wijken in Schiedam lopen erg uiteen in sociaaleconomische status. Het opleidingsniveau is vergelijkbaar met de regio en het besteedbaar inkomen is vergelijkbaar met Nederland. De armoede en de werkloosheid zijn echter wel hoger in vergelijking met de regio en Nederland. Een wijkgerichte aanpak gericht op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is nodig.

De ervaren gezondheid van de Schiedamse basisschoolkinderen en van de ouderen is vergelijkbaar met de regio. De 19- tot- 65-jarigen ervaren hun gezondheid minder goed in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de regio en Nederland. In de wijken Nieuwland en Groenoord ervaart slechts 67% van deze leeftijdsgroep de eigen gezondheid als (zeer) goed, tegenover 77% voor Schiedam.

Het percentage Schiedammers met minimaal één chronische aandoening is vergelijkbaar met de regio. De wijk Groenoord scoort ongunstiger in vergelijking met Schiedam als geheel op het gebied van aandoeningen. Met name de 19- tot 65-jarigen hebben vaker minimaal één chronische aandoening en voelen zich daardoor ook vaker belemmerd. Diabetes komt in Schiedam ongeveer evenveel voor als in de regio en in Nederland. In Groenoord komt diabetes onder 19- tot 65-jarigen vaker voor dan in Schiedam (10 versus 6%). Preventie van diabetes blijft belangrijk, want in veel gevallen kan diabetes voorkomen worden.

In Schiedam hebben inwoners vaker minimaal een lichamelijke beperking op gehoor, zicht of mobiliteit dan in de regio en Nederland. Ook op de afzonderlijke beperkingen laat Schiedam een minder gunstig beeld zien in vergelijking met de regio.

In Schiedam heeft 47% van de 19- tot 65-jarigen een matig en hoog risico op een depressie of angststoornis, en 52% van de 65-plussers. Voor de 19- tot 65-jarigen is dit percentage hoger dan regionaal en landelijk (41 en 40%). Daarnaast geven Schiedammers aan relatief iets minder gelukkig of tevreden met het leven te zijn in vergelijking met de inwoners van de regio.

Preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat inwoners daadwerkelijk psychische problemen ontwikkelen. Om het aandeel volwassenen met een risico op een psychische stoornis te verlagen is het goed om te investeren in interventies voor de jeugd.'

Lees hier het hele Gezondheidsrapport van de GGD voor Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws