woensdag, 13 juli 2016 20:24

Gifbeker moet leeg voor Wilma Verver

Schiedam - Het faillissement van de oud burgemeester en haar echtgenoot doet in Schiedam het nodige stof opwaaien. Los van wat men denkt van de oud burgemeester of wat de aanleiding is, wens je een persoonlijk faillissement niemand toe. In deze situatie lijkt het erop dat de “gifbeker” tot aan de bodem moet worden leeggedronken.

De curator Mr. C. van den Bergh, van het advocatenkantoor Herik en Verhulst te Rotterdam is gevraagd wat nu de verdere procedure is en of vanuit het faillissement een beroep op de wettelijke schuldsanering zal worden gedaan. De curator was niet op kantoor aanwezig en men kon dus verder niet op de zaak ingaan.

Hierdoor hebben wij contact gezocht met een faillissementsdeskundige en gevraagd wat verwacht kan worden in dit faillissement. Op korte termijn zal de curator een eerste faillissementsverslag bij de rechter-commissaris indienen. In dit verslag wordt de staat van bezittingen, schulden en inkomsten weergegeven. Ook wordt gemeld welke acties ondernomen gaan worden.

De curator gaat de schulden inventariseren en bezittingen verkopen. De veel besproken woning aan de Burgemeester Knappertlaan zal naar verwachting ook op korte termijn geveild worden. De opbrengsten komen ten goede van de schuldeisers. Omdat verwacht mag worden dat er (aanzienlijke) schulden na verkoop van de bezittingen overblijven en de schuldeisers niet snel akkoord gaan met een voorstel tegen finale kwijting, kan verwacht worden dat vanuit het faillissement een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) gedaan zal worden om zo in de toekomst een schone lei te kunnen verdienen.

De deskundige gaf aan dat iemand die, terecht of onterecht, zo ernstig beschadigd is, niet makkelijk meer aan de betaalde dienstbetrekking kan komen.

PopUpTv zal ook deze zaak uiteraard blijven volgen!

Gifbeker moet leeg voor Wilma Verver

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws