zaterdag, 04 april 2015 15:22

Glazen Huis naar Schiedam halen kost ruim 7 ton

In de raadscommissie van 14 april wordt ook het voorstel van het college behandeld met betrekking tot het naar Schiedam halen van 3FM Serious Request Glazen Huis. Uit het voorstel blijkt dat het evenement € 715.000,- gaat kosten.
"De kandidaatstelling van Schiedam voor het Glazen Huis 2016 februari jl. is een invulling van de in het Kompas 2014–2018 geformuleerde ambitie om het imago van Schiedam te versterken. Onder andere door meer bekendheid over Schiedam te creëren, meer bezoekers naar de stad te trekken, de binding van bedrijven aan de stad te versterken, werkgelegenheid te stimuleren en de binding van (potentiële) bewoners aan de stad te vergroten." De locaties Doeleplein Florijnhaven en 't Stadserf voldoen volgens het college allebei aan de voor het Glazen Huis gestelde voorwaarden. 't Stadserf is de afgelopen jaren de locatie van Winterland Schiedam geweest. Of dat evenement dan in 2016 wordt verplaatst of afgeblazen is nog niet bekend.
Als locatie voor het slotfeest wordt Schieveste genoemd. Er zijn wel extra kosten gemoeid met voorzieningen zoals een extra aanrijroute die de brandweer eist, elektriciteit en bestrating

"Enthousiaste scholieren, bestuurders, instellingen en ondernemers hebben met ons gedeeld waarom zij zo enthousiast zijn over het Glazen Huis in Schiedam. In de beelden van PopUpTv (https://www.youtube.com/watch?v=DpOZ8amwj0M) is terug te zien dat er veel draagvlak bestaat, niet alleen in de stad, maar ook in de regio." Zo schrijft het college.

Dekking voor de 715.000,- die het evenement kost wordt gevonden in crowdfunding, bijdragen van partners en mede-overheden (€ 200.000,-), € 45.000,- komt uit het evenementenbudget 2016 en voor € 470.000,- moet nog dekking worden gevonden maar die staat voorlopig ten laste van de algemene reserves. 

Lees het hele voorstel hier: http://schiedam.notubiz.nl/document/2021662/1

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws