dinsdag, 01 maart 2016 14:40

Gratis hulp bij belastingaangifte voor Schiedammers met klein inkomen

Op 11, 12, 13 en 14 april 2016 helpen speciaal opgeleide vrijwilligers Schiedammers met een klein inkomen bij het invullen van hun aangifte Inkomstenbelasting over 2015.

Voor deze gratis publieksservice werken de gemeente Schiedam, Seniorenwelzijn, Stichting Welzijn Schiedam en de Belastingdienst nauw samen. Het invullen van het belastingformulier is voor een aantal mensen een jaarlijks terugkerend struikelblok. Door een correcte aangifte te doen kunnen mensen wellicht een deel van door hen gemaakte kosten van de Belasting terugkrijgen en kan worden voorkomen ze bijvoorbeeld later opeens een naheffing krijgen.

Klein inkomen

De gratis Invulhulp is uitsluitend bedoeld voor Schiedammers met een jaarinkomen tot € 29 000 (alleenstaanden) of € 38.000 (gezinnen) en die daarnaast geen inkomsten in box 3 hebben (spaargeld boven de vermogensvrijstelling of beleggingen).

Meer informatie en aanmelding

Wilt u van de Invulhulp gebruikmaken? U kunt van maandag 21 tot en met vrijdag 27 maart tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen naar de Afsprakenlijn Invulservice Inkomstenbelasting van de gemeente Schiedam, (010) 219 66 66. Houd uw naam, geboortedatum, adresgegevens, email en BSN bij de hand. U ontvangt een bericht met een bevestiging van de afspraak met de Invulservice.

DigiD nodig

Voor het doen van aangifte inkomstenbelasting moet u beschikken over een DigiD code. Heeft u geen DigiD code? Vraag deze dan tijdig aan. Heeft u moeite met het aanvragen van de DigiD? Neemt u dan contact op met de Formulierenbrigade in Schiedam. De Formulierenbrigade is bereikbaar op werkdagen aan de Broersvest 110 te Schiedam via (010) 219 27 00.

Gratis hulp bij belastingaangifte voor Schiedammers met klein inkomen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws