donderdag, 20 april 2017 17:53

Green Deal voor Schiedamse wijken Groenoord en Nieuwland

Schiedam -  Op donderdag 20 april zetten de wethouders Alexander van Steenderen en Patricia van Aaken namens de gemeente Schiedam hun handtekening onder de intentieovereenkomst ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’, samen met directeur-bestuurder Bob Venhuizen van Woonplus Schiedam, manager Programma Energietransitie Annelies van Ewijk-Hoevenaars van de provincie Zuid-Holland, directeur Warmte & Koude Michiel van den Berg van energiebedrijf Eneco en directeur Klant en Markt Joep Weerts van netbeheerder Stedin.

Groenoord en Nieuwland zijn daarmee de eerste Schiedamse wijken waarvoor een aardgasloze toekomst wordt onderzocht.

De partijen gaan niet alleen met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Er wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken bij het onderzoek. De resultaten van deze studie worden eind 2017 verwacht.

Wethouder Patricia van Aaken: “Met het aardgasvrij maken van Groenoord en Nieuwland zetten we een grote stap om Schiedam verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. We geven hiermee uitvoering aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs om uiterlijk in 2050 de uitstoot van CO2 grotendeels te beëindigen. Dat is een immense opgave waarvoor op alle niveaus de voorbereidingen snel moeten beginnen. Hierbij gaat het er onder andere om het gebruik van aardgas voor verwarming zoveel mogelijk te stoppen. In februari 2017 is hiervoor met het rijk, een dertigtal gemeenten en netbeheerders de zogenaamde ‘Green Deal aardgasvrije wijken’ gesloten.”

Green Deal voor Schiedamse wijken Groenoord en Nieuwland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws