woensdag, 05 juli 2017 10:37

Groen licht voor sporten en wonen op Harga

Schiedam - Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Schiedam unaniem besloten om Harga verder te ontwikkelen met sport en wonen.

De voetbalverenigingen HBSS, SVV en Hermes-DVS worden samengebracht op een geheel nieuw sportpark Harga. De aanleg hiervan start deze zomer. In het vrijvallende gebied in het midden van Harga wordt in de komende jaren de duurzaamste wijk van Schiedam gebouwd. Het gaat om circa 360 woningen, variërend van bereikbare huurwoningen met zorgconcepten tot seniorenwoningen en duurdere huur- en koopwoningen. Dit biedt Schiedammers kansen op een wooncarrière in hun eigen stad.

Een park waar wordt gesport
Een nieuw Sportpark Harga biedt met ingang van 2019 onderdak aan de sportverenigingen HBSS, SVV en Hermes-DVS en aan een aantal maatschappelijke medegebruikers, zoals een kinderdagverblijf en een gezondheidscentrum. De multifunctionele sportgebouwen hebben een hoge energieprestatie en worden, samen met de totale landschappelijke inpassing van het park, zo ontworpen dat ze van meerwaarde zijn voor de nieuwe woningen in Harga.

Een sportief thuis met een groen hart
In het gebied tussen Hargalaan, Olympiaweg en Sportlaan dat vrijvalt door efficiënt ruimtegebruik voor sport, komt een gevarieerde, duurzame en levensloopbestendige woonwijk. In deze nieuwe wijk komen seniorenwoningen, ruime appartementen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen in zowel het bereikbare als het duurdere segment. Een aantal woningen in het bereikbare huursegment is bestemd voor zorg en begeleiding voor specifieke doelgroepen zoals jongeren. Dit sluit aan bij de thema’s van gezondheid en duurzaamheid die, samen met sport, centraal staan in deze gebiedsontwikkeling op Harga.

Alle woningen in deze all-electric wijk hebben een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 met een optie tot energienota nul. De circa 360 woningen leveren een forse bijdrage aan de verdere differentiatie van de Schiedamse woningvoorraad en aan de doorstroming op de lokale woningmarkt.

Aansluitend op het water en het groen dat als een slinger door de nieuwe wijk gaat lopen, komt er een ecologische zone langs de Poldervaart. Hier overheen komt een brug met een fietsroute die aansluit op het ziekenhuis en station Nieuwland. Voor een goede ontsluiting en een hoogwaardige entree van de nieuwe wijk worden de Hargalaan en de Olympiaweg vernieuwd en wordt de afrit van de A20 aangepast.

Groen licht voor sporten en wonen op Harga

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws