maandag, 09 maart 2015 08:19

Groene Lintjes voor Joke de Haan en stichting Batavier

Ook dit jaar is er enthousiast gereageerd op de oproep van GroenLinks om mensen of groepen voor te dragen voor een groen lintje. Vele Schiedammers en organisaties zijn voorgedragen die zich op een speciale manier inzetten voor natuur en milieu, met ook een groot maatschappelijk nut. Van stadstuinieren tot windmolens, van hergebruik tot zonnepanelen; de nominaties voor de groene lintjes tonen aan dat er veel mensen en organisaties zijn die zich belangeloos inzetten voor een groenere, milieubewuste stad en daarmee een betere wereld. Op 8 maart reikte GroenLinks de jaarlijkse groene lintjes uit.

De winnende persoon: Joke de Haan

De afgelopen jaren heeft Joke de Haan met grote inzet een vrijwilligersnetwerk opgebouwd rond de voedselbanktuin op het dr. Wibautplein. Tevens leverde zij een flinke bijdrage bij het opzetten van vele vernieuwende en groene buurtinitiatieven voor een sterk, groen en sociaal Schiedam. Ook haar inzet voor het inventariseren van de mogelijkheden van burgerparticipatie leidden tot loftuitingen van de jury. Joke de Haan toonde zich vereerd met het lintje en gaf aan te hopen dat er nog meer verbindingen komen tussen organisaties, zodat nog meer mensen van jongs af aan groene en sociale waarden met de paplepel krijgen ingegoten.

De winnende organisatie: Stichting Batavier

De Stichting Batavier bewaakt naar de mening van de jury de gemaakte afspraken bij de aanleg van de A4 Delft - Schiedam goed en scherp. Het uitgangspunt "niet horen, niet zien, niet ruiken" wordt door haar flinke duw- trek- en controlewerk door Rijkswaterstaat (enigszins) nagekomen. De inzet van de stichting Batavier zorgt bij de realisatie van de A4 voor de nodige damage control, waardoor de kwaliteit van leven van omwonenden de aandacht krijgt die het verdient. Voorzitter John Witjes van Batavier gaf aan het te waarderen dat een niet specifiek Schiedamse en niet specifiek groene organisatie toch een Schiedams groen lintje wist te bemachtigen. Ook vroeg hij aandacht voor het overlijden van de heer Ben van der Chijs, die met zijn jarenlange inhoudelijke strijd tegen de A4 misschien wel het meest van allen in aanmerking was gekomen voor een groen lintje.

Complimententaart

Naast de groene lintjes reikt GroenLinks ook regelmatig complimententaarten uit. Afgelopen vrijdag viel de eer van een taart ten deel aan de vrijwilligers van het Vlietland Ziekenhuis. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat, ondanks een onnodige vermarkting en versobering van de zorg, patiƫnten toch op een menswaardige wijze in het ziekenhuis kunnen verblijven. Deze mensen verdienen volgens GroenLinks een compliment, dat Katinka de Rover en Jeroen Ooijevaar kwamen brengen in de vorm van een taart.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws