donderdag, 24 augustus 2017 09:03

GroenLinks: de raad lijkt onjuist te zijn geïnformeerd over brandveiligheid Ketheltunnel

Schiedam - GroenLinks Schiedam vindt dat de raad door de uitspraak van wethouder Wijten in 2013 dat de tunnel “100% veilig is voor 100 jaar” onjuist geïnformeerd lijkt te zijn.

Het college heeft op 8 augustus een brief van de Minister van I&M over problemen met de constructie van de Ketheltunnel aan de Schiedamse gemeenteraad gestuurd. GroenLinks Schiedam heeft daar nu vragen over gesteld.

'Wij waarderen de openheid van het college in deze, aangezien de gemeente Schiedam verantwoordelijk is voor de hulpverlening bij calamiteiten en de veiligheid van de hulpverleners. Die veiligheid is kennelijk in het geding bij een grote brand in de tunnel, evenals de veiligheid van gebruikers van het tunneldak.' schrijft de politieke partij aan het college

Na de eerdere problemen met tekortschietende wapening in enkele tunnelmoten en omvangrijke scheurvorming in andere wanden van de tunnel, is dit het derde probleem in de constructie van de Ketheltunnel dat zich sinds de bouw voordoet. Wij zien onze in de afgelopen jaren geuite zorgen over de constructie van de tunnel bevestigd met deze nieuwste bevindingen. Met de uitspraak van wethouder Wijten in 2013 dat de tunnel “100% veilig is voor 100 jaar” lijkt de raad onjuist te zijn geïnformeerd.

Over de gang van zaken met betrekking tot de gevolgen van een brand in de Ketheltunnel willen wij de volgende vragen stellen:

1- Welke afspraken zijn er gemaakt met de minister omtrent het vervolgtraject na de genoemde bevindingen (nader onderzoek, maatregelen)?

2- Is het college van mening dat Schiedam onder de gegeven omstandigheden nog wel verantwoordelijkheid kan nemen voor een adequate hulpverlening in de Ketheltunnel bij brand, daar de situatie gewijzigd is t.o.v. die bij afgifte van de openstellingsvergunning eind 2015?

3- Had het college met de kennis van nu óók een openstellingsvergunning verleend? Zo nee, overweegt het college om de in 2015 verleende openstellingsvergunning in te trekken?

4- Is het college van mening dat de gemeente Schiedam voldoende bouwkundige en constructietechnische expertise in huis heeft om een dergelijk groot bouwwerk te kunnen beoordelen?

5- Op welke termijn komt het college met een protocol voor het ontruimen van het tunneldak bij een brand in de tunnel?

6- Is het college van mening dat bij een eventuele brand de hulpverlening zodanig kan worden uitgevoerd dat levens niet onnodig in gevaar worden gebracht of de kans op onevenredig grote materiële gevolgen groot is?

7- Wat is de mening van het college over de door ons aangegeven cumulatie van risico’s voor de constructie van de Ketheltunnel? Evident bijkt de tunnel nu minder veilig dan de genoemde 100% in 2013. Kan het college aangeven voor hoeveel procent de tunnel nog veilig is? Geldt die veiligheid nog wel voor 100 jaar?

GroenLinks: de raad lijkt onjuist te zijn geïnformeerd over brandveiligheid Ketheltunnel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws