zaterdag, 31 december 2016 09:39

GroenLinks en PS willen nieuwe discussie over groen Park A4

Schiedam - GroenLinks en Progressief Schiedam balen ervan dat van de in 2011 afgesproken groene invulling van het gebied langs en op de A4 Delft-Schiedam (Park A4) tot nu toe weinig terecht is gekomen. Het geschil over de herplant van 4000 bomen is recent onbeslist geëindigd omdat de gemeente Schiedam volgens de rechter procedurefouten had gemaakt.

GroenLinks en Progressief Schiedam willen graag van het Schiedamse College van B&W horen wat men nu gaat doen. In de ogen van fractievoorzitter van GroenLinks Jeroen Ooijevaar kan het niet zo zijn dat het college het beplantingsplan dat in 2014 al werd ingediend, opnieuw gaat goedkeuren zonder eerst met de gemeenteraad te overleggen. Jeroen Ooijevaar: “het is niet alleen een kwestie van de procedure nu wel juist naleven. Niet alleen die procedure schiet tekort, maar ook de kwaliteit van het beplantingsplan. De gemeente moet op meerdere vlakken zijn huiswerk overdoen”.

GroenLinks en PS hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gang van zaken. Ze constateren ook dat het inrichtingsplan tekort schiet: van de aanplant van bosplantsoen in 2015 is inmiddels veel verloren gegaan en wat resteert ziet er niet goed uit. In de ogen van GroenLinks en Progressief Schiedam voldoet het plan niet en is het noodzakelijk dat er eerst overleg met de gemeenteraad wordt gevoerd alvorens het college een nieuw besluit neemt over herplant.

GroenLinks en PS roepen het college op om zich eerst nog eens goed te bezinnen op het plan voordat het tot een herhaling van zetten voor de rechter gaat komen.
GroenLinks en PS willen nieuwe discussie over groen Park A4

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws