zondag, 04 januari 2015 22:17

GroenLinks: ook in 2015 oppositieleider in Schiedam

In een gemeenteraad, waar de rijen van het college behoorlijk gesloten zijn, is een sterke oppositie noodzakelijk. Ook in 2015 zal GroenLinks, samen met Progressief Schiedam, de rol van oppositieleider weer met alle plezier op zich nemen, zo betoogden Jeroen Ooijevaar en Katinka de Rover tijdens de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Schiedam.

Het jaar 2014 bracht verkiezingen en een nieuw college met zich mee. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was GroenLinks de enige coalitiepartij die geen zetels verloor. De kiezer heeft weliswaar altijd gelijk maar krijgt het niet altijd, betoogde Jeroen Ooijevaar. Immers: de verliezende partijen besturen nu de stad en GroenLinks doet niet mee. Ook constateerde Jeroen Ooijevaar dat er in de raad weinig kritische geluiden klinken. Kortom, de stad heeft een luis in de pels nodig en GroenLinks neemt die rol op zich.

Katinka de Rover liet weten dat GroenLinks de nodige plannen heeft voor 2015. Op sociaal vlak is dat niet alleen het kritisch volgen van de decentralisaties, maar ook de koopkracht. Met de verduurzaming van sociale huurwoningen wil GroenLinks twee vliegen in een klap slaan: een bijdrage aan het milieu en lastenverlichting voor hen die dat het hardst nodig hebben. Op groen vlak blijft GroenLinks hameren op die duurzame agenda die het college al zo lang belooft. Ook zal de partij de herplant van de bomen langs de A4 op de voet blijven volgen. Ook op open vlak moet er nogal wat gebeuren. Inwoners moeten meer betrokken worden bij de stad, maar de stad moet eens beginnen toegankelijker te worden. Nu worden mensen te vaak van het kastje naar de muur gestuurd of krijgen ze helemaal geen antwoord.

Provincie

Op de nieuwjaarsreceptie waren ook twee kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen, die plaatsvinden op 18 maart, aanwezig. Anneloes van Hunnik en Robert Klumkes vertelden dat juist voor groen en ruimtelijke ordening de provincie van groot belang is, en dat deze bestuurslaag zeer gebaat is bij een GroenLinkse vertegenwoordiging. Met de vertegenwoordiging van deze kandidaten werd de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen informeel vast gestart.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws