zondag, 09 oktober 2016 10:28

GroenLinks wil beperking vuurwerkoverlast in Schiedam

Schiedam - Terwijl het nog steeds heerlijk weer is (wij liepen gisteren in ons T-shirt buiten te filmen bij de opening van het Sportpark) is GroenLinks Schiedam al bezig met jaarwisseling. Het is tenslotte toch echt al oktober!

GroenLinks Schiedam wil, zo zeggen ze, een gelukkig nieuwjaar voor iedereen. Om dit te bereiken komt de partij tijdens de commissievergadering van 11 oktober met een initiatief om de vuurwerkoverlast aanzienlijk te verminderen. Katinka de Rover licht namens GroenLinks het initiatief toe. Eén van de voorstellen die zij doet is het bestuur te adviseren meer vuurwerkvrije zones aan te wijzen: ‘Wij zijn als raad niet zelf bevoegd om hierover te besluiten, maar kunnen wel adviseren.’ Om daar aan toe te voegen: ‘Uiteraard in het volste vertrouwen dat het college hier verstandig mee om zal gaan.’

GroenLinks maakt zich al jaren hard om de overlast door het afsteken van consumentenvuurwerk terug te dringen. De Rover: ‘Niet voor niets was GroenLinks Schiedam in 2015 een van de initiatiefnemers van het landelijk meldpunt vuurwerkoverlast.’ Klachten die bij het meldpunt binnenkwamen gingen over het lawaai (vooral door vuurwerkbommen), materiële schade die de gemeenschap vervolgens mag betalen, gestreste mensen en dieren en letselschade.

Het kabinet heeft zelf ook al maatregelen genomen, maar de gemeente kan zelf nog veel meer doen. De Rover pleit daarom voor het instellen van meer vuurwerkvrije zones: ‘Vorig jaar gold dat al in verschillende delen van de stad, maar voor 2016 zou dit nog een stap verder kunnen. Laten we dit bijvoorbeeld uitbreiden naar alle tram- en bushaltes in Schiedam.’

Met dit initiatief daagt GroenLinks de raad uit om het college te adviseren bij het zoeken naar meer plaatsen die voldoen aan de criteria voor een vuurwerkvrije zone. De Rover: ‘Daarom stellen wij ook voor om de wijk overleggen uit te nodigen om in hun eigen wijk plekken aan te geven die zij graag vuurwerkvrij willen.’

En hoe zit het dan met de groep mensen die waarde hechten aan het afsteken van vuurwerk en dit als een traditie zien? Daarover heeft De Rover ook nagedacht: ‘Er is een grote groep mensen vuurwerk liever helemaal verboden ziet. Maar met de groep mensen die zelf vuurwerk willen afsteken, moeten wij natuurlijk ook rekening houden. Oud en nieuw is toch een feest voor álle inwoners van Schiedam?’

GroenLinks wil beperking vuurwerkoverlast in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws