zaterdag, 21 februari 2015 11:05

Grondwaterprobleem A4, nieuwe vergunning nodig

"Rijkswaterstaat heeft tijdens een informatieavond voor omwonenden van de (half)verdiepte ligging van de A4 Delft-Schiedam op 17 februari 2015 gemeld dat er een probleem is met het grondwater." Het forum SchiedamStad en het blog over Midden Delfland maken daar melding van. "Rijkswaterstaat heeft een vergunning van het Hoogheemraadschap van Delfland om 450 m3 per dag naar de Nieuwe Waterweg te pompen en dacht dat dit ruim voldoende was om de 125 m3 kwel/grondwater die men per dag verwachtte af te voeren.Nu blijkt dat er aanzienlijk meer water omhoog komt bij de A4. Er blijkt nu ruim 1200 m3 per dag te lekken. Dat is dus niet zomaar een beetje meer maar heel erg veel meer. Dat is bijna 10 keer zo veel.

De grootste lekkages komen voor in het verdiepte deel bij Schiedam. De polderbewoners noemen de grond hier ook wel "dik water" en dat is niet voor niets. Ook bij het halfverdiepte deel is er toch veel meer lekkage dan eerder "berekend". De problemen met de zandpalen zouden zijn opgelost zo meldde Rijkswaterstaat vorig jaar. Nu blijkt dat men bedoelt dat er gewoon een nieuwe watervergunning wordt aangevraagd voor het afvoeren van veel grotere hoeveelheden water. De problemen met de zandpalen zijn dus nog helemaal niet opgelost en zorgen ondanks genomen maatregelen voor aanzienlijke lekkages zo blijkt nu!

Ook bij het verdiepte deel met de bentonietwanden van 45 meter diep treedt lekkage op. Onduidelijk is of dit overal is of dat dit wordt veroorzaakt door de verschillende leidingen, zoals een kerosineleiding naar Schiphol waardoor de bentonietwanden ter plaatse van die leidingen niet de gewenste diepte konden krijgen (publiek geheim), of dat de lekkages over de hele lengte plaats vinden. Feit is wel dat het minder waterdicht is dan oorspronkelijk "berekend".

Deltares zou onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen voor de omgeving als er veel meer grondwater wordt weggepompt. Verbazingwekkend genoeg blijken de gevolgen te verwaarlozen. In een veenpolder veel water wegpompen zorgt natuurlijk zeer zeker voor snellere bodemdaling en dat valt niet te verwaarlozen, dat kan Deltares onmogelijk ontkennen. Er staan hier veel oude boerderijen die niet op heipalen staan, ook vlak langs de weg staan een aantal van deze oude boerderijen. Deze worden straks door het waterpompen van hun plek gezogen maar ook hier zal net als in Groningen het kostenaspect prevaleren boven de veiligheid van de bewoners. Volgens Projectdirecteur Adrie Franken van Rijkswaterstaat zal er hier echter van Groningse toestanden geen sprake zijn. Verschillende omwonenden dachten daar tijdens de bijeenkomst anders over maar kunnen straks hoogstens bezwaar maken tegen de nieuwe watervergunning."

Het blog Midden Delfland meldt verder: "De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland schijnt net de laatste vergadering voor de verkiezingen te hebben gehad dus zijn voorlopig bestuurlijk een beetje vleugellam. Al in maart zal deze vergunning worden aangevraagd en het verleden leert dat het Hoogheemraadschap van Delfland met wat natuurvriendelijke oevers al gauw te paaien is voor een nieuwe vergunning.

De echte oplossing is natuurlijk de aanleg van een betonnen bak maar dat kost waarschijnlijk een paar honderd miljoen en zorgt voor vertragingen in de oplevering van de weg. Dat zal hem wel niet worden, dan had de A4 met Vaart ineens weer voordeliger geweest."

Eind 2015 zou de A4 volgens plan klaar moeten zijn.

Bron o.a.: http://www.schiedamstad.nl/yabbse/index.php?topic=15294.0 & http://midden-delfland.blogspot.nl/

Foto: http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a4/delft_schiedam/index.aspx

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws