dinsdag, 25 oktober 2016 21:23

Grote opkomst informatieavond Schrijversbuurt

Schiedam - Een uniek project en dus ook een grote opkomst aan bewoners: in de Schrijversbuurt hebben de bewoners actief meegedacht over de herinrichting van de wijk. PopUpTv was er bij. Morgen een reportage.

In september 2014 heeft een aantal bewoners zich opgegeven om samen met de gemeente zitting te nemen in werkgroepen. Inmiddels hebben de werkgroepen de wensen welke uit de bewonersavond naar voren zijn gekomen uitgewerkt. De werkgroepen hebben zodoende de bouwstenen voor het uiteindelijke inrichtingsontwerp geleverd. Op 4 maart 2015 hebben deze werkgroepen de voorstellen aan de wijk gepresenteerd.

Vanavond was de bewonersavond in wijkcentrum De Erker. De aannemer die in de wijk gaat werken werd voorgesteld.

Grote opkomst informatieavond Schrijversbuurt

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws