donderdag, 30 april 2015 16:55

Grote tevredenheid over opening SICM

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april zijn er verscheidene festiviteiten rond de opening van het pand Stichting Islamitisch Centrum Maassluis (SICM) gehouden. Hiervoor heeft de SICM een uitgebreid vergunningentraject doorlopen met tal van voorwaarden.

Na het feest hebben burgemeester Karssen en de gemeenteraad een klacht ontvangen. Er zou sprake zijn geweest van ernstige overlast en ontbrekend toezicht door de politie en de gemeente. Daarop heeft de burgemeester toegezegd de klacht te zullen onderzoeken.

Uit een rondgang langs betrokken partijen zoals de politie en het team Handhaving en Toezicht en reacties van omwonenden blijkt grote tevredenheid over hoe de SICM de openingsfestiviteiten heeft opgezet. Van een buurtbewoner ontving de gemeente -naar aanleiding van de berichtgeving in de media- juist complimenten voor de wijze waarop de SICM heeft opgetreden zowel voor, tijdens en na de feestelijke opening.

Burgemeester Karssen onderschrijft dit compliment van harte. De SICM heeft zich aan alle vergunningvoorwaarden gehouden; ook de wijze waarop de SICM heeft gecommuniceerd met de omwonenden verdient een grote pluim. Er zijn behalve de klacht van de buurtbewoner geen klachten binnengekomen bij het meldpunt Schoon, Heel en Veilig.

Afbeelding: Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws