dinsdag, 11 juli 2017 20:47

'Haatprediker' Tank ibn Ah Chadhioui was sinds 2007 vijf keer in Vlaardingen

Vlaardingen - Op 1 juli stelde de politieke partij ONS.Vlaardingen vragen over de onlangs in Groot-Brittannië opgepakte islamitische prediker Tarik Chadlioui, beter bekend als Tarik ibn Ali. Het Vlaardingse college komt nu met antwoorden waaruit blijkt dat de prediker sinds 2007 vijf keer in Vlaardingen is geweest. 

Het college schrijft: 'Er zijn vanuit het college van burgemeester en wethouders duurzame contacten met nagenoeg alle geloofsstromingen binnen de gemeente Vlaardingen. Deze voortdurende inzet is erop gericht in verbinding te blijven staan met de (besturen van) religieuze instanties. Die verbinding ervaart het college als waardevol en belangrijk.'

'De NCTV heeft ten aanzien van de persoon Tank ibn Ah Chadlioui informatie die hem typeren als een onafhankelijke salafistische prediker met contacten binnen het gehele salafistische spectrum. Genoemde informatie is voor het college gevahideerde informatie die bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht over de betrokkene.

Met het bestuur van de Al-Hijra moskee is over het feit dat deze persoon in Vlaardingen lezingen heeft verzorgd een uitgebreid gesprek gevoerd. Daarbij is de eerdergenoemde zorg geuit en aan het bestuur is gevraagd informatie te verschaffen. Het moskeebestuur gaf allereerst aan zeer tegen radicalisering te zijn en daarmee ook te zijn geschrokken van de berichtgeving over de heer Tank ibn Ah Chadlioui. Juist omdat de moskee vooraf de achtergronden van hun gastsprekers nagaat, om zogenaamde haatpredikers te weren en geen podium te bieden. Tank ibn Ah Chadlioui kwam hooguit 1 keer per jaar als gastspreker. Echter ook weer niet elk jaar. Het bestuur van de moskee geeft aan dat Tank ibn Ah Chadhioui sinds 2007 vijf keer als gastspreker in de moskee is geweest.'

Het college stelt verder dat 'er in beginsel vrijheid van godsdienst is en is het niet aan de overheid om toezicht op (preken in) Vlaardingse moskeeën te houden. Dat geldt overigens voor alle gehoofsstromingen. Politie en gemeente zijn uiteraard alert op signalen van sprekers die in Nederland onverdraagzame, anti integratieve en/of antidemocratische boodschappen willen uitdragen en zij die een onverdraagzame boodschap uitdragen, kunnen worden aangepakt via de strafrechtelijke weg. Het Nationale Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme wordt door het college in dat verband in acht genomen.

 

'Haatprediker' Tank ibn Ah Chadhioui was sinds 2007 vijf keer in Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws