woensdag, 14 oktober 2015 23:03

Heiwerkzaamheden De Buitenplaats

Deze week is gestart met de heiwerkzaamheden voor de woningbouw van De Buitenplaats Van Ruytenburch. Op het voormalige evenemententerrein (waar de kermis stond) zijn archeologische vondsten van de woning van de familie van Ruytenburch gevonden. Op deze locatie wordt uiteraard niet geheid.

Geen gevaar voor cultureel erfgoed

Deze liggen goed beschermd onder een dikke laag aarde en een laag asfalt. De archeologische vindplaats is gelegen direct naast het gedeelte waar het asfalt nu verwijderd is en geheid wordt voor het hier te realiseren appartementengebouw. Er is veel aandacht voor de bescherming van de archeologische vindplaats, ook gedurende de bouw van de appartementen. Na de realisatie van het appartementengebouw wordt de archeologische vindplaats beleefbaar gemaakt in het ontwerp van dit toekomstig verblijfsgebied. Het streven is om het ontwerp voor dit verblijfsgebied eind dit jaar aan belanghebbenden en belangstellenden te presenteren.

Heiwerkzaamheden De Buitenplaats

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws