zondag, 19 juni 2016 21:31

Help Vijfsluizerhaven schoonmaken

Schiedam - Op vrijdag 24 juni organiseert ARK Natuurontwikkeling tussen 12.00 – 15.00 uur een schoonmaakactie in het onlangs gerealiseerde getijdengebied Vijfsluizerhaven in Schiedam. Van hierbij ingezameld plastic wordt een drijvend ‘groen’ eiland in de Rijnhaven van Rotterdam gemaakt.

Met deze actie wil ARK meer bekendheid geven aan de dynamische natuur van de Nieuwe Maas, die zo kenmerkend is voor een getijdenrivier in de stad. Mevrouw Patricia van Aken, wethouder Milieu van de gemeente Schiedam geeft het startsignaal van de schoonmaakactie.

Rivier als Getijdenpark

Met het project 'Rivier als Getijdenpark' werkt ARK samen met de gemeente Rotterdam en vele andere organisaties aan de terugkeer van getijdennatuur in en rond Rotterdam. Deze regio heeft immers de enige, open verbinding met zee via de monding van één van de grootste rivieren van Noordwest-Europa: de Rijn. Eb en vloed komen hier tot midden in de stad, iets dat goed te zien is in Vijfsluizen. De rechte, harde oevers van elders langs de Nieuwe Maas zijn hier omgevormd tot plekken die wèl ruimte bieden voor planten en dieren. De dynamiek van eb en vloed en de wisselende zoutgehaltes maken dat hier unieke getijdennatuur ontstaat. Voor vissen, vogels en planten. Maar ook voor mensen om die bijzondere natuur te beleven.

Help Vijfsluizerhaven schoonmaken

ARK nodigt iedereen uit om van de natuur in Vijfsluizerhaven te komen genieten en tegelijkertijd de handjes te laten wapperen tijdens een schoonmaakactie. Vrijwilligers, gebruikers van het Businesspark Vijfsluizen, omwonenden, scholieren, fietsers door de Beneluxtunnel, reizigers van metrostation Vijfsluizen: iedereen is welkom om deel te nemen aan deze schoonmaakactie.

Groene, plastic eilanden

Dit evenement wordt georganiseerd in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met Recycled Island Foundation. Het tijdens de vuilruimactie verzamelde plastic wordt hergebruikt voor het project ‘Recycled Park’. Plastic ‘soep’ wordt op diverse plekken uit de Nieuwe Maas gevist voordat het de Noordzee bereikt. Wekelijks vinden hiervoor schoonmaakacties plaats, zoals onlangs in Maassluis en in de Maashaven van Rotterdam. De kunststoffen worden gerecycled tot drijvende platforms, zogeheten groene eilanden. Met het plastic uit de Vijfsluizerhaven wordt een prototype van een drijvend eiland gemaakt dat in september 2016, tijdens de Wereldhavendagen, in de Rijnhaven komt te liggen. Zie ook www.recycledpark.com.

Kom ons helpen op vrijdag 24 juni van 12.00 – 15.00 uur of langer.

Startplek van de schoonmaakactie is de Karel Doormanweg/hoek Jan van Galenstraat in Schiedam.

Kunt u het niet vinden? Neem dan contact op met ARK Natuurontwikkeling, Ineke van Dort, 06-20449875.

Foto: Ineke van Dort, ARK Natuurontwikkeling.

Help Vijfsluizerhaven schoonmaken

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws